NRK Meny
Normal

Vil beskytte de små i reindrifta

Arbeiderpartiet mener at bærekraftig reindrift best kan sikres ved å få de som har mest rein til å redusere flokken sin.

Reinsdyr i gjerdet

Tilpassning av reintallet i forhold til beiteland har i flere år vært et hett tema i diskusjoner som berører reindrift.

Foto: Maret Inga Smuk / NRK

I en pressemelding fra Arbeiderpartiets sametingsgruppe heter det at dette i praksis betyr at ingen reineiere med mindre enn 200 rein skal behøve å redusere reintallet.

De minste og mellomstore skal beskyttes og de med flest reinsdyr må bidra mer i reduksjonen av reintallet, mener Ap`s sametingspolitikere.

– Vi vil gi reindrifta bunnfradrag, dette vil sikre at reintallet holder seg på et stabilt og bærekraftig nivå, sier Arbeiderpartiets presidentkandidat Vibeke Larsen.

– Mordernisering må til

Vibeke Larsen

Vibeke Larsen

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

Arbeiderpartiet tror også at det med en bunnfradrags-ordning vil bli mindre press på beite og bedre kvalitet på kjøttet, og viser til at dette også er noe forskning støtter opp om.

– Forskning viser også at man like fult kan oppnå bedre inntjening, forbedret kjøttkvalitet og høyere slaktevekt gjennom modernisering og effektivisering av reindriften, sier Vibeke Larsen.

Med stabilt reintall vil det også bli lettere å gjete flokkene slik at de ikke blir sårbare for rovdyr eller klimatiske utfordringer, påpeker Larsen videre.

Premiere lojalitet

Arbeiderpartiet er også opptatt av av at reintallsreduksjonen tar hensyn til driftsenheter som lojalt har fulgt opp myndighetenes tidligere oppfordringer og krav om reduksjon.

– Det må også legges til rette for gode omstillingsprosesser for de utøverne som skal ut av næringa, og det er her et bunnfradrag vil gjøre det lettere for de yngste reindriftsutøverene å komme seg inn i reindriften, sier Larsen.

AP minner om at enhver omstilling er vanskelig, men at det til sŧvende og sist handler om veivalg. I den sistuasjonen som reindrifta er i nå er det derfor etter partiets mening viktig å vise at de som så langt har fulgt pålegg fra myndighetene når det gjelder reintallstilpasning.

– Når reindriften må regulere reintallet, skal ikke de minste og midlere rammes hardest. Vi trenger en demokratisering av næringa, avslutter Larsen.