Vil berge fjellrev

Miljødirektoratet gjør nå et siste forsøk på å berge bestanden av fjellrev i Nord-Norge For jakt på rødrev i Varanger har ikke fått opp bestanden av fjellrev i området, og arten står i fare for å forsvinne fra hele Nord-Norge. I Vadsø er det ulike reaksjoner på at det jaktes på rødreven for å gi plass til fjellreven. Forsker Nina Elisabeth Eide sier at menneskets inngrep i naturen har gjort det lettere for rødreven å etablere seg på bekostning av fjellreven.