Vil beholde tre nordligste fylker

Det er flertall for å beholde tre fylker i nord. Befolkningen i de tre nordligste fylkene er imot å slå seg sammen til en stor-region, ifølge en ny meningsmåling gjort for nordlys og amedia i Nord-Norge av Infact. Folk i Finnmark er mest imot sammenslåingen, mens Folk i Troms er minst skeptiske. I Finnmark svarte 61,3 prosent av de spurte at de ønsker å beholde fylket slik som det er i dag.