Vil beholde studielån-ordning

Landsmøtet til Arbeiderpartiet vil beholdes dagens ordning med gunstige betingelser for nedskriving av studielån i Nord-Troms og Finnmark. Det ble fremmet forslag om å få lignende ordning også andre steder i landet. Det ble avvist.