NRK Meny
Normal

- Statskog må bestå

Fylkespolitiere i Nordland vil ikke endre dagens forvaltning av statens grunn i fylket.

Stetind
Foto: Willy Haraldsen

I løpet av høsten 2007 kommer Samerettsutvalget II med sin innstilling om samenes rettigheter til land og vann fra Troms og sørover.

Verken Arbeiderpartiet som i dag utgjør den største flertallsgrupperingen i Nordland fylkeskommune, eller Venstre som er i opposisjonsgrupperingen, vil endre dagens forvaltning av statens grunn i Nordland.

Samerettsutvalgets leder Jon Gauslaa fortalte i juni at utvalget foreslår å fjerne Statskog.

Ett land - én nasjonal politikk 

AP´s toppkandidat til fylkesvalget i Nordland, Odd Eriksen
Foto: Nordland fylkeskommune

Arbeiderpartiet venter på utredningen og vil da ta standpunkt i saken, forteller Aps toppkandidat og fylkesrådets leder i Nordland, Odd Eriksen.

- Vi har ett land, og de ulike folkegruppene i dette landet må leve innenfor én nasjonal politikk. Det kan ikke være slik at vi skal dele landet basert på etnisk tilhørighet, sier han.

Samene i Finnmark står i en særstilling fordi den samiske befolkningen der er så stor, mener han.

Dette er finnmarksloven

- I Nordland er samene definitivt ikke så dominerende og derfor må det finnes andre løsninger som ivaretar alle innbyggere i Nordland sine behov for landarealer, sier han.

Hør: Odd Eriksen om samenes rettigheter

Ingen endring av Statskogs rolle

Nordland Venstres toppkandidat, fylkespolitiker May Valle, vil heller ikke endre Statskogs rolle og posisjon.

Dette er Statskog

- Jeg har ikke hørt argumenter som tilsier at dagens praksis bør endres, sier hun.

Hun legger imidlertid til at Venstre ikke har drøftet saken, og partiet er åpen for ulike innspill i saken.