NRK Meny
Normal

Vil beholde Statskog

- Vi er skeptiske til forslaget om å frata Statskog grunneierretten, men er godt fornøyde med at allmennhetens rettigheter til jakt og fiske er ivaretatt i innstillingen.

Knut Haugen, NJFF
Foto: NJFF

Knut Haugen er forbundsstyremedlem og talsmann for Norges Jeger- og fiskeforbund (NJFF).

Han baserer sine uttalelser på det som NRK Sami Radio har presentert av samerettsutvalgets innstilling. Utvalget overrekker innstillingen til justisminister Knut Storberget i dag i Oslo.

ALT OM SAMERETTEN

- Ifølge NRK-Sami Radio er allmennhetens rettigheter til jakt og fiske ivaretatt, samtidig som man har ivaretatt de samiske interessene. Dette synes NJFF er gledelig, og et godt utgangspunkt for å finne de gode, praktiske løsningene, sier Haugen.

Støtter mindretallsforslaget

NJFF støtter dermed  Statskog med samer i styret Dette betyr at staten fortsatt skal være eier av grunnen i Nordland og Troms.

Flertallet i utvalget mener det må etableres et nytt grunneierorgan: Hålogalandsallmenningen.

I begge forslagene er imidlertid allmennhetens rett til jakt og fiske tatt med.

Sikre allmennheten

Knut Haugen undertstreker at NJFF har et grunnsyn i debatten rundt retten til land og vann der vi legger vekt på følgende hovedpunkter.

- Sikre allmennhetens adgang til jakt og fiske. Sikre en bærekraftig forvaltning av naturgrunnlaget. NJFF mener at disse interessene kan sikre i en kombinasjon med å ivareta de samiske interessene og sikre rammer for å videreføre den samiske kulturen.