Vil avlive torsken på en snillere måte

Mens laksen blir oppbevart i tanker med sjøvann og oksygentilførsel etter fangst, ligger torsken og gaper etter oksygen i mange timer. Det vil forskerne nå ha en slutt på.

Skreitokt 2012

Forskerne ønsker at torsken ikke skal måtte ligge i mange timer på fiskebåtene før de blir avlivet. Bildet er fra et skreitokt i regi av Havforskningsinstituttet fra 2012

Foto: Gunnar Sætra/Havforskningsinstituttet

Torskefiskerne avliver nemlig som regel én og én torsk manuelt på tråleren, og det tar naturlig nok tid. Det fører til en langsom og pinefull død, skal vi tro forskerne. De håper at fiskerne nå kan lære av laksenæringen, fordi mindre stress gir bedre fisk. Det skriver forskning.no.

– Når en tråler får store laster med fisk, er det i praksis veldig vanskelig å håndtere fisken på en skånsom måte. Fram til nå har bransjen bare akseptert at sånn må det være, forklarer forsker Hanne Digre i SINTEF.

Bedre fiskekjøtt

Ved å sørge for at fisken ikke stresser og pines før den avlives, vil også kvaliteten på fiskekjøttet bli bedre. Forskning viser at fisk som oppbevares i vanntanker etter fangst, holder en bedre kvalitet enn fisk som må gispe etter oksygen på dekk.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kjøllefjord

Fiskebåt i havn i Kjøllefjord.

Foto: Amund Trellevik/NRK

– Dette handler jo i siste instans om å utnytte maten på en bedre måte, slik at minst mulig går til spille. Vi lever i en verden der befolkningstallene øker og det blir knapphet på ressursene. Da må vi håndtere dem bedre, og det betyr å behandle fisken mer skånsomt, så det blir mindre utkast, forklarer forskeren.

Les også: Islendinger etablerer fiskeribedrifter i Finnmark

Færre fiskere

I Norge var det ved utgangen av fjoråret registert et antall på 9261 fiskere på heltid. Det er én prosent nedgang fra året før. Av disse er kun 260 kvinner. Det opplyser Fiskeridirektoratet på sine hjemmesider.

På lang sikt ser fiskeryrket ut til å miste arbeidere. Siden 1990 har antall fiskere blitt halvert fra 20.000, både blant de som har det som biyrke og hovedyrke.

Les om lederen i Norges Fiskarlag som frykter for forskjellsbehandling av fiskere.