Vil at TrønderEnergi trekker seg ut av omdiskutert vindmølleprosjekt

Reindrifta jubler for forslag fra varaordføreren i Trondheim om at kraftselskap bør trekke seg fra vindkraftutbygging på Fosen, men de tør ikke ta det som en endelig seier.

Hilde Opoku, varaordfører Trondheim

Hilde Opoku (MDG) mener det er viktig å stoppe utbyggingen av vindmøller på reindriftas områder på Fosen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg mener at det strider mot internasjonal rett og urfolks rettigheter at vi bygger Europas største vindmøllepark i dette naturområdet, som har vært brukt til reindrift i mange generasjoner, sier varaordfører Hilde Opoku i MDG (Miljøpartiet De Grønne).

TrønderEnergi eies av 24 kommuner i Sør-Trøndelag, KLP (Kommunal Landspensjonskasse) og Nordmøre Energiverk AS.

Eierkommunene utgjør også generalforsamlingen i TrønderEnergi. Trondheim kommunes eierandel er 8,99 % og dette utgjør 9,14 % andel av stemmeberettigede aksjer.

– Det vil være en prosess. Nå begynner vi her. Jeg synes det er viktig å gi det signalet at vi har et etisk ansvar her som medeiere, at vi bruker eierskapet vårt til den retningen jeg skisserer her, sier Opoku til NRK.

Jubler

Til sammen 209 vindturbiner skal monteres i fire vindparker på Fosen: Roan vindpark, Kvenndalsfjellet vindpark, Harbakfjellet vindpark og Storheia vindpark.

Reineierne mener den storstilte vindkraftutbyggingen på Fosen påfører reindriften enorme ulemper. Utbyggingen er allerede i gang med bygging av adkomstveier til Roan vindpark.

John Jåma (f.v.), Geir Haugen og Arvid Jåma

Reineiere i tingretten. Fra venstre John Jåma, advokat Geir Haugen og Arvid Jåma.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Reindrifta har prøvd gjennom rettssystemet å stoppe utbyggingen, men argumentene førte ikke frem i tingretten. Reindrifta har anket saken til lagmannsretten.

– Vi vil kjøre saken omså til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg om nødvedig, sier Arvid Jåma i reinbeitedistriktet som får kjenne utbyggingens negative sider mest.

Men Opokus forslag fører til jubel i reindrifta.

– Det er jo kjempebra. Hadde vi fått resten til å trekke seg så hadde det vært enda bedre, men vi er glade om en aktør forsvinner, sier reineier Terje Haugen som bor på Fosen.

Dette sier leder Ellinor Marita Jåma i Norske Reindriftssamers Landsforbund:

– Det er helt avgjørende at man får stoppet dette for at reindriften på Fosen kan eksistere i fremtiden også, understreker Jåma.

Ellinor Marita Jåma og Terje Haugen

JUBLER: NRL-leder Ellinor Marita Jåma og reineier Terje Haugen på Fosen er glad for utspillet fra Hilde Opoku, men tør ennå ikke tro at dette er en full seier.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Vil ha erstatningsområde

Vinterbeitet er omtrent på samme størrelse som planområdet til Storheia vindpark, 40-45 kvadratkilometer.

Et hovedtiltak bør være at det skaffes et erstatningsområde slik at en siidaandel slipper å avvikle reindrifta, krever reineierne.

Reineierne krever også at det må bygges en sikker overgang for rein under flyttting og trekk til vinterbeitene i Rissa, noe lignende som viltoverganger som er anlagt andre steder i landet.

Vindmøller i solnedgang i Roan på Fosen

Illustrasjon. Reineiere på Fosen frykter at vindmøller som dette vil være skadelig for reindrifta.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Videre må rydding og tilrettelegging av flytteleier over til vinterbeitene i Leksvik/Mosvik utføres, krever Sørgruppen.

De krever også gjeterhytter i Leksvik og Haugsdalen, helikopterleie for tidlig slakt om høsten for å spare beitene i 25 år, mulighet for lastetransport av rein til og fra vinterbeite i år med vanskelige driftsforhold, inngjerding av dyrket mark i vinter-og sommerbeitene, kompensasjon for opptak av lav for foring, og at hver siidaandel må ha 1 snøscooter og en firhjuling eller motorsykkel hver til innleid hjelpemannskap.

I tillegg til de avbøtende tiltak som er bestemt i konsesjonsvilkårene kreves det at det bygges en reinflyttebro over riksvei 715.

Store vindkraft-planer

Også i Finnmark pågår vindkraftdebatten for fullt. I Tana-kommune planlegges det en stor vindkraftpark i et hittil uberørt naturområde.