Håper samiske kunstnere kan prege minnemynt

Norges Bank planlegger å hedre 100-årsjubileet for det første samiske riksmøtet i Trondheim med en egen minnemynt. Sametingsrådet vil at samiske kunstnere inviteres til å sende inn bidrag.

Sametingsrådet - koftedag

Sametingsrådet vil at minnemynten skal uttrykke fremtiden, og at samiske kunstnere inviteres til å sende inn bidrag.

Foto: Pressebilde / Sámediggi

For 100 års siden skjedde det en viktig hendelse i samenes historie og for samefolket. Det første landsmøte ble avholdt 6. februar 1917 i Metodistkirken i Trondheim. I 1992 ble det vedtatt at 6. februar skal være samenes nasjonaldag.

20 kroners mynt

Det er planlagt et stort 100 års-jubileum i Trondheim i 2017. I forbindelse med jubileet besluttet Norges Bank tidligere i år å gi ut en minnemynt . Norges Bank utgir mynter for å markere viktige kulturelle, historiske eller nasjonale hendelser. Det skal utgis en 20-krone med spesialpreg for å markere 100 års-jubileet. Mynten kan også ha samisk tekst

– Det skal være en mynt som fanger opp elementer av jubileet og som gjengir både samisk historie, samtid og framtid på en god måte. Vi synes at det er veldig prisverdig at initiativet er tatt og vi synes at det absolutt er på sin plass å markere jubileet på den måten, sier sametingsråd Henrik Olsen på vegne av sametingsrådet.

Sirkulasjonsmynter med spesialpreg er utgitt av Norges Bank ved enkelte anledninger siden 1975. Disse har hatt identiske tekniske spesifikasjoner og samme pålydende verdi som den tilsvarende ordinære sirkulasjonsmynten, mens preget kan være forskjellig på en eller begge sider. Det har vært vanlig de senere år å velge motiv basert på en konkurranse.

– Ikke nødvendigvis portrett av Renberg

Sametingsrådet synes også det er viktig at flere inviteres med i en konkurranse før motiv til mynten bestemmes.

– Det er viktig at samiske kunstnere får anledning til å være med og komme med forslag til motiv til mynten, mener Olsen.

Det var den sørsamiske kvinnen Elsa Laula Renberg som tok initiativ til det første landsmøtet, hvor samer fra Norge og fra de andre samiske områder i Sápmi deltok. Likevel synes ikke Henrik Olsen at hun er selvskreven som motiv på mynten.

– Hun er absolutt en sentral person i jubileet og det er tenkt at hun er en del av historien og rammen når man skal finne motiv, uten at det nødvendigvis skal være slik at det skal være et portrett av henne på mynten. Men det må være noe som fanger opp og symboliserer den samiske historien, samtiden og fremtiden på en god måte.

Egen pregkomité

Norges Bank har en egen pregkomite som gir råd til sentralbanken i spørsmål knyttet til utforming og valg av motiv på norske mynter. Pregkomiteen starter sitt arbeid med denne mynten i begynnelsen av november i år, og målet er at mynten skal være ferdig i god tid før jubileet 6. februar 2017.

I Norges Bank melder seniorrådgiver Andreas Andersen at de fortsatt er på et tidlig stadium i prosessen.

– Vi er i gang med arbeidet og dialog med jubilanten er som vanlig en viktig del av dette. Per tiden er det vanskelig å forutsi når de ulike trinnene i prosessen vil avklares, skriver Andersen i en epost til NRK Sápmi.

Hør radiosak om dette på samisk i nyhets- og aktualitetsprogrammet Sáhka váibmosis, som begynner kl. 16 på NRK Sápmi.