NRK Meny
Normal

Håper Sametinget går inn som støttespiller for språksenter

– Den samiske befolkningen i Bodø og omegn er klar i sin tale. Det er behov for et eget samisk språksenter i fylkeshovedstaden.

Viktor Inge Paulsen ser for seg etablering av et samisk språksenter i Nordlands fylkeshovedstad.

Viktor Inge Paulsen ser for seg etablering av et samisk språksenter i Nordlands fylkeshovedstad.

Foto: Sergey Gavrilov/Gavrilov Media / NRK

Det sier sametingsrepresentant Viktor Inge Paulsen (NSR) som i går løftet saken fra Sametingets talerstol.

Paulsen mener at et samisk språksenter i Bodø vil være et kjærkomment tilbud til kommunens samiske innbyggere.

– Både pite- og lulesamisk er sterkt truet, hvor pitesamisk kun snakkes av noen få. Skal disse språkene fortsatt eksistere i fremtiden, trenger man økt satsing på språkene. Bodø ligger mellom det pite- og lulesamiske området, men det bor både nord-, lule-, sør- og pitesamer i Bodø.

Geografisk kontinuitet

Sametingsrepresentanten fra Tysfjord mener at språksentre har en svært viktig rolle i arbeidet med å bevare og utvikle samisk.

Her kan det etableres et samisk språksenter om noen år.

Vil et språksenter i Bådåddjo/Bodø bidra til mere samisk i fylkeshovedstaden?

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Ved å sikre geografisk kontinuitet i den samiske institusjonsrekken, kan et språksenter lokalisert i Bodø bli et veldig viktig verktøy for å utforme fremtiden til lule- og pitesamisk språk, slår Paulsen fast.

Hvis man ser på Bodøs samiske historie, og det faktum at det bor mange samer i Bodø, kan man nesten spørre hvorfor et slikt senter ikke allerede eksisterer, sier Paulsen.

Lokal forankring

Paulsen understreker at det er viktig at et mulig samisk språksenter i Bodø har lokal forankring.

– Det må finnes en lokal forankring, og det er lokale krefter som må stå for utviklingen. Men Sametinget burde inn som støttespiller allerede nå, avslutter Paulsen.