Viktig for sikkerheten

Karl Ivar Kristensen i Norges snøskuterforbund mener det er viktig for sikkerheten at Alta kommune vil endre flere snøskutertraseer. En kartlegging av kommunen viser at flere løyper kan være skredutsatt, og kommunen vil derfor gjøre justeringer på disse løypene. Kristensen mener nå kommunen bør gå i dialog med grunneierne for å finne løsning.