NRK Meny
Normal

Bevar de samiske stedsnavnene

Kåfjord kommune jobber med å lage veinavn for alle bygdene i kommunen. Historiker Harry Solhaug mener at i Manndalen bør mange veinavn få samisknavn, fordi de fortsatt er i bruk.

Fossenvegen

Denne veistrekningen mellom E6 krysset på Løkvoll til Steinmoen er foreslått til Fosseveien av kommunens stedsnavnsutvalg. Alle kommunens veier skal få navn i februar måned.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

I dag er siste frist for Kåfjords innbyggere å komme med innspill til foreslåtte veinavn. Kommunens veinavnkomite har kommet med forslag på veinavn som har vært på høring.

Viktig med samiske navn som er i bruk

Harry Solhaug

Historiker Harry Solhaug foreslår 20 forandringer i kommunens foreslåtte veinavn i Manndalen. En god del av disse foreslåtte endringer er på samisk, og Solhaug mener det er viktig å bevare de samiske stedsnavnene, som daglig er i bruk.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

Kåfjord kommune har mottatt seks innspill fra innbyggerne om valg av veinnavn på kommunens vei som ikke har navn. Historiker Harry Solhaug fra Manndalen har foreslått flere veinavn på samisk, og han mener at det er viktig å bevare de samiske stedsnavnene som er i bruk. Solhaug mener at man må bruke de samiske navnene som er i bruk, og dette er jo en brikelse med tanke på samisk språkbruk i kommunen.

Kåfjord kommunestyre skal i midten av neste måned bestemme veinavnene for kommunen. Ordfører i Kåfjord, Svein Leiros sier at det er viktig å ta innspillene alvorlig, men samtidig så er det viktig å se på alle de tre språkene som er i kommunen, samisk, kvensk og norsk. Leiros sier at det nå er opptil kommunestyre å ta den endelig avgjørelse.

Ikke kvensk og engelske veinavn

Kulturhistoriker Harry Solhaug sier at ved sitt arbeid har han ikke funnet finske/kvenske stedsnavn i Manndalen. Solhaug mener at det er galt og kulturelt vandalisme å innføre finske/kvenske stedsnavn.

I tillegg reagerer også Solhaug på at kommunens ordfører har foreslått et engelsk veinavn "Violet Road", oppkalt etter den kjente musikkgruppa Violet Road, hvor fire av gruppas medlemmer, brødrene Rundberg er fra Langnes hvor navnet er forelslått brukt. Ordfører Svein Leiros synes det viktig å få veinavn etter kjente personer og han håper at kommunestyre går inn for Violet Road.

Ordfører i Kåfjord, Svein Leiros

Ordfører i Kåfjord, Svein Leiros mener at det er viktig å få fram alle de tre språkene, kvensk-norsk-samisk ved valg av veinavn i kommunen, og det er også viktig å oppkalle veier et kjente personer.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Foreslår 20 endringer på veinavn

Harry Solhaug forelsår å endre i alt 20 veinavn i Manndalen som veinavnkomiteen har foreslått. Blandt disse navnene er også Solhaugs boplass, Gáiskriidi. Derfor foreslår han at veien fra E6 Miellegieddi til Fossesvingen må bli Gáiskriidiveien. Harry Solhaug er selv samisktalende, og derfor er det spesielt viktig for han at veinavn får samiske navn.

Nå er det opptil Kåfjord kommunestyre å bestemme alle veinavnene som er foreslått av veinavnkomiteen og av innbyggerne, som avholdes i midten av februar måned i år.