Viiddida ja ovddida luođi

Son ii dovdda iežas gal bildideamen árbevirolaš luođi go heivehallá eará álgoálbmogiid musihka sámi musihkkii. Dovdá baicce iežas sámi musihka ovddideaddjin ja viiddideaddjin.

Johan Sara jr. borjasta Nilenis

Johan Sara jr. borjasta Nilenis

Foto: Thoralf Balto

Thoralf Balto

Sámi musihkkár Johan Sára jr ii dovdda gal iežas bilideamen sámi árbevirolaš luođi go son musihkkárin heivehallá eará álgoálbmogiid musihka luohtái. Nu lohká son go lea ohcamin osiid máilmmi álgoálbmogiid musihkas iežas boahtte áigge musihkkii.