Vieljažat

Sierralágan hámit muitalit ahte guoktásis dahje eanebuin lea dihtolágan oktiigullevašvuohta. Dán ovdamearkacealkagis sátnehápmi vieljažat (vieljaš) muitala ahte Niillas lea áhči viellja: "Mu áhčči ja Niillas leaba vieljažat (vieljaš)."

Brødrene Løvehjerte
Foto: Bildet er hentet fra filmen (1977)

Vieljažat soai leaba

Cealkagis Mu eadni ja Niillas leaba vieljažat/vieljaš oidno ahte maŋit namuhuvvon olbmo mielde válljejuvvo fuolkenamahus.

Oappážat soai leaba

Mu áhčči ja Biret leaba oappážat/oappáš cealkagis fuolkenamahus válljejuvvo nissonolbmo, Bireha mielde.

Apmasaččat sii leat

Eará ovdamearkkat mat almmuhit dánlágan gaskavuođaid leat gáimmežat, guimmežat, láhčamaččat, apmasaččat, burežat, fulkkežat jna.

Loga eanet Konrad Nielsena Grammatikk-girjjis s. 209-210, 303.