Videreutdanning gir dårlig samvittighet

Regjeringen trapper opp satsingen på videreutdanning for lærere. Men lærere i distriktene vegrer seg.

Drag skole skolegården

Strategien har som mål å øke kvaliteten i skolen og styrke elevenes læring.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Det stilles stadig strengere krav til utdanning for lærere. Mange er nødt til å ta videreutdanning, men fraværet fra jobb har negativ innvirkning på elever og kolleger.

Beathe Knutsen, lærer v/Kjøpsvik skole

– Det må legges til rette for videreutdanning. Det vil være lettere om vi får flere vikarer, sier hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet Tysfjord.

Foto: Harrieth Aira / NRK

– Det går utover elevene når vi er borte, og da får vi dårlig samvittighet. Vi vet også at det går utover kollegene våre. Hvis det er mange som er borte, blir det ganske høyt arbeidspress. Det er de som allerede har full pott som må dekke opp andre, sier hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet Tysfjord, Beathe Knutsen-Pedersen.

Hun sier videre at mange av kommunens lærere er nødt til å ta videreutdanning, enten de vil eller ikke.

– Behovet er veldig stort i enkelte fag på grunn av de nye normene som sier at vi skal ha så og så mange studiepoeng i hvert fag for å kunne undervise i. Så de har avskiltet noen lærere, og vi har ikke full oppdekning på mange områder. Hvis vi skal holde dagens krav, så er vi nødt å ta etterutdanning, mange av oss. Det er kommet krav om 60 poeng i en del av fagene. Det er mange av oss som ikke har det. Noen har 30 studiepoeng, mens noen bare har 15.

Rekordmange lærere søker om videreutdanning

Kommunens dårlige økonomi skal ikke bremse

I november i fjor skrev NRK Sápmi at Tysfjord har en kritisk økonomisk situasjon .

Gunnar Solstrøm

– Vi har søkere til videreutdanning, og det har vi hatt i flere år, sier oppvekst- og utdanningssjef i Tysfjord.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Kommunens dårlige økonomi skal i utgangspunktet ikke være til hinder for videreutdanning. Men vi vurderer behovet for den som søker. Er det behov for den type kompetanse, så må vi prioritere det. Vi er nødt til å ha kompetanse i undervisningen, sier oppvekst- og utdanningssjef i Tysfjord, Gunnar Solstrøm.

De tre siste årene har fire lærere i kommunen tatt etterutdanning. Det er den eldre generasjonen av lærere som benytter seg av tilbudet.

– Vi ønsker å få alle lærerne oppgradert. Spesielt de som har utdanningen tilbake i tid. De nyutdannede har jo dagens ferske utdanning, uttaler Solstrøm.

Oppfordrer lærerne

Filip Mikkelsen (Felleslista, Tysfjord Høyre) mener at det viktigste for skolen er å ha lærere som viderefører den riktige kunnskap til elevene.

Filip Mikkelsen

– Videreutdanning er viktig, fastslår Filip Mikkelsen.

Foto: Harriet Aira / NRK

– Undersøkelser viser at det er behov for at lærerne lærer mer utover den ordinære utdanningen. Hvis vi har gode lærere, så er det bra for elevene og læremiljøet.

– 5050 lærere kan få tilbud om videreutdanning studieåret 2016-2017. Søknadsfrist er 1. mars, skriver Utdanningsdirektoratet på sine nettsider.