Videohilsen fra urfolkskringkastere

NRK Sápmis samarbeidspartnere i urfolksverden hilsen til det samiske folk på nasjonaldagen.

APTN hilser til samene på samenes egen nasjonaldag.

Gjengen fra APTN i Canada samlet for å hilse til det samiske folket.

Elleve urfolkskringkastere i ti forksjellige land i verden er med i World Indigenous Television Broadcasters Network (WITBN).

NRK Sápmi er en av aktøreren i dette samarbeidet. De andre er blant annet TG4 (Irland), S4C (Storbritannia), BBC Alba (Storbritannia), Māori Television (New Zealand), Teo Reo (New Zealand), APTN (Canada) og NITV (Australia).

Medlemmer i WITBN er radio- og TV-selskaper. De fleste dem er eid av de respektive statene og er public service kringkastere. Noen få er privateide stasjoner med et offentlig oppdrag.

WITBN ble etablert i 2008. I Sápmi merkes samarbeidet først og fremst med at «Ođđasat» (de samiske TV-nyhtene) har innslag som er laget av de forskjellige samarbeidspartnerne og versjonert til nordsamisk.

TV-saker fra urfolkskringkasterne brukes også i urfolksmagasinet «Dávgi».

Videohilsnene på samenes nasjonaldag kommer fra Aboriginal Peoples Television Network (APTN) i Canada og National Indigenous Television (NITV) i Australia.

NITV hilser til samene på samenes egen nasjonaldag.