NRK Meny
Normal

Verste ulykkessommer på nordnorske veier på seks år

I løpet av august har det skjedd tre dødsulykker med til sammen tre omkomne på vegene i Nord-Norge. Alle ulykkene skjedde i Nordland.

Ulykke saltfjellet

Den første ulykken skjedde på E6 ved Bolna i Rana der en kvinne omkom.

Foto: 03030-tipser

Det er Statens Vegvesen som opplyser om dette i dag. Dette er verste ulykkesmåned på seks år i Nordland.

Etter første halvår hadde det bare skjedd en dødsulykke i fylket, men fire drepte i juli og tre i august har brakt dette tallet opp i åtte.

Vi må tilbake til 2010 for å finne et høyere antall drepte i trafikken for sommermånedene juni/juli/august. Den gang omkom ti personer i trafikken.

Den første ulykken i august skjedde på E6 ved Bolna i Rana der en kvinnelig personbilfører på 50 år omkom etter kollisjon med en bobil.

Ei snau uke senere mistet en kvinne på 51 år livet etter en kollisjon mellom MC og personbil . Ulykken skjedde på E6 ca. 2 mil nord for Storforshei i Rana. Kvinnen var utenlandsk turist og passasjer på MC’en.

Den siste ulykken skjedde på Stø i Øksnes . En mann på 81 år døde etter utforkjøring fra en kommunal veg der personbilen han førte deretter havnet utfor ei kai og ned i sjøen.

Totalt 13 har mistet livet hittil

Status for 2015 er dermed at 13 personer har mistet livet i trafikken i Nord-Norge hittil i år. Det er fire flere enn på samme tid i fjor. I gjennomsnitt de fem foregående årene har mellom 18 og 19 personer mistet livet som følge av trafikkulykker i løpet av årets åtte første måneder, melder Statens Vegvevesen.

Fylkesvis fordeling av de omkomne for perioden januar-august er vist nedenfor sammenstilt med tilsvarende tall for seneste årene:

Fylkesvis fordeling

Pr. august

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Nordland

8

6

8

8

7

15

Troms

3

0

6

8

13

6

Finnmark

2

3

4

0

7

1

Region nord

13

9

18

16

27

22