Venter velsignelse av hjemmedåp

Barn døpes i stuene i samiske områder og i Nord-Norge. Nå venter annerkjennelse av tradisjonen.

Dagligliv

Hjemmedåp har lange tradisjoner blant familier i nord. Dette historiske bildet er tatt i Bossekop i Alta i 1946.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Overøsing av vann i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn skjer ikke bare i kirkebygg.

På Kirkemøtet som ble avsluttet i Tønsberg i helgen ble hjemmedåpstradisjonene i samiske områder og i Nord-Norge satt på dagsorden.

Hjemmedåpen har ikke vært formalisert, men nå ventes en endring i løpet av neste år.

Inn i liturgien

Under behandlingen av ny dåpsliturgi, som beskriver utførelsen av dåp, ba biskop i Nord-Hålogaland, Per Oskar Kjølaas, om en mer nyansert omtale av hjemmedåp.

Generalsekretær Tore Johnsen i Samisk kirkeråd, som skal fremme samisk kirkeliv i Norge, tok til orde for å få dåp utenfor kirkens vegger anerkjent gjennom å inkludere et punkt om hjemmedåp i de nye bestemmelsene.

– Det handler om at hjemmedåp har en lang tradisjon i samisk kirkeliv og også i Nord-Norge utenfor det samiske kirkeliv, sier Johnsen til NRK Sámi Radio.

Ikke nøddåp

Johnsen er opptatt av å skille mellom hjemmedåp og nøddåp, som oppstår når barn plutselig blir syke.

– Hjemmedåp handler om å samle familie og nære i hjemmet og at man har en full, gyldig dåp der, og senere en dåpsstadfestelse i kirken.

Tore Johnsen

Tore Johnsen er fornøyd etter Kirkemøtet.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

Optimist

Gudstjenestereformen skal endelig vedtas i april neste år. Men etter to komitéomganger og en omgang i Kirkemøtets plenum, er Johnsen optimistisk.

– Det ligger an til at det kommer inn et eget punkt om hjemmedåp i de «alminnelige bestemmelser» som følger liturgien. Det vil bety at man i de menighetene hvor det er tradisjon for hjemmedåp kan søke biskopen om tillatelse. Det betyr ikke at man må søke biskopen fra dåp til dåp, men at biskopen kan gi anledning til å utføre hjemmedåp etter godkjent liturgi.

Lange avstander har vært en av grunnene til at hjemmedåp har vært vanlig i nord. Hjemmedåp er populært blant lyngenlæstadianere for gi barnet snarlig frelse. I den finske kirken er hjemmedåp langt vanligere enn i Norge.

– Hjemmedåp er en tradisjon som strekker seg over landegrensene i nord, sier Johnsen.

Større legitimitet

Det er voksende forståelse i Norge for at hjemmedåp er en egen kategori innen dåp, mener Samisk kirkeråd.

Generalsekretæren vil ikke si at hjemmedåp i bestemmelsene kan bety at flere i Norge vil velge å døpe sine barn hjemme. Han mener likevel at dette vil bidra til å legitimere ordningen.

– Om man får hjemmedåp i bestemmelsene vil det gi større legitimitet for at hjemmedåp er en egen dåpstradisjon og en egen mulighet innenfor kirkeordningen, sier Tore Johnsen.

Han tror endringen vil bety mest for menighetene i Nord-Hålogaland bispedømme.