Venter med mineralloven

Stortingets næringskomité venter med mineralloven. Planen var at innstillingen skulle overleveres torsdag, men dette er utsatt til tirsdag 2. juni.

Elkem Tana, Austertana
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Etter det NRK erfarer skyldes utsettelsen uavklarte forhold blant annet til samiske interesser.

Sametinget er svært skeptisk til lovforslaget som er lagt fram.

Næringskomitéen har i hele mai jobbet med saken, og siste utkast til innstilling skulle etter planen være ferdig i går.

Avviste Sametingets krav

Næringsminister Sylvia Brustad sendte regjeringens forslag til Stortinget i midten av mars. Etter flere konsultasjoner med Sametinget ble det ikke oppnådd enighet om ny minerallov.

Sametinget har spesielt krevd et særskilt urfolksvederlag i forbindelse med mineralvirksomhet i hele det samiske bosetningsområdet. Sametinget mener pengene må gå til et fond som forvaltes av tinget. Dette har regjeringen avvist, og går inn for en forhøyet grunneieravgit i Finnmark.

Videre har Sametinget krevd at de såkalte hørings- og vektleggingsreglene endres slik at Sametinget skal konsulteres for å oppnå samtykke til utvinning. Også dette har regjeringen sagt nei til.

LES OGSÅ: Dette er Olli og Brustad uenige om

Dette er blant spørsmålene Stortingets næringskomité har vurdert. Etter det NRK erfarer, er det stor enighet i komitéen om at landet trenger en ny minerallov.

Ny sak på fredag?

Sametinget vedtok tirsdag å behandle den nye mineralloven fredag . Det var NSR som foreslo dette.

– Stortinget er i ferd med å vedta en lov som går på tvers av de folkerettslige prinsippene Norge har sluttet seg til, sa NSRs gruppeleder Aili Keskitalo.

Ettersom Stortingets næringskomité har utsatt leveringen til Odelstinget, er det uklart om Sametinget likevel behandler saken fredag.