Venstres sjødeponi-motstander venter i spenning

– Jeg har ikke fått klarhet i hva som skjer i Repparfjorden, sier Trine Noodt. Hun er en av de sterkeste sjødeponi-motstanderne i det nye regjeringspartiet Venstre. Men mye tyder på at finnmarkingen blir skuffet.

IKKE BRUK!!!

DUMPING: I denne fjorden kan Nussir ASA lagre avfall fra gruvene i Repparfjorden.

Foto: Allan Klo

Mannen som blir den nye klima- og miljøministeren i dag, Ola Elvestuen , har ikke svart på NRK Sápmis henvendelser. Hans politiske rådgiver, Susanne Bondevik, skriver imidlertid dette i en sms til NRK:

«Sjødeponisaker hvor utslippstillatelse er gitt vil ikke trekkes tilbake, men det skal ikke gis nye i perioden.»

Rådgiveren kan imidlertid ikke svare noe konkret om Nussir ASA beholder utslippstillatelsen som selskapet fikk like før jul i 2016.

«Jeg kan ikke uttale meg om saken da jeg ikke kjenner den godt nok», skriver Bondevik.

Regjeringen: «Forbud mot sjødeponi»

Alle motstanderne av et sjødeponi Repparfjorden hvor Nussir ASA kan lagre avfall fra gruvedrifta, øynet et håp om at det ikke blir noe av dette etter at den kommende blågrønne-regjeringen presenterte sin plattform.

Regjeringen vil nemlig utrede konsekvensene av et forbud mot mye sjødeponi.

– Jeg oppfatter dette som en erkjennelse av at sjødeponier ikke er bærekraftige, sier Trine Noodt som er fylkestingsrepresentant i Finnmark og medlem av Venstres sentralstyre.

Trine Noodt

HÅPER FORTSATT: Trine Noodt er sentralstyremedlem i Venstre. Hun er en av de sterkeste motstanderne av sjødeponi i Repparfjorden.

Foto: Robin Mortensen

Hun vet derimot ikke om fokuset på sjødeponier den nye regjeringen har vil føre til at lagring av gruveavfall i Repparfjorden stoppes.

– Spørsmålet er om det er mulig å trekke tilbake en tillatelse som allerede er gitt. Dette er et juridisk minefelt, sier Noodt.

Driftstillatelsen under behandling

Nærings- og fiskeridepartementet skal avgjøre om Nussir får driftskonsesjon til gruvedrift i Kvalsund kommune.

Sju av 13 høringsinstanser har gått imot at det gis driftskonsesjon. Blant disse er Sametinget, Fiskeridirektoratet, Naturvernforbundet og reinbeitedistriktene i området.

Selv om Nussir ASA har fått utslippstillatelse må departementet foreta en helhetlig vurdering av de miljømessige konsekvensene av gruvedrift.

– Alt som ikke er oppe og avgjort kan gi en mulighet til å få stanset prosjektet, sier Venstres fylkestingsrepresentant og sentralstyremedlem, Trine Noodt til NRK.

For litt over et år siden var hun helt klar på hva Venstres syn var. I et leserinnlegg i Nordlys skrev Noodt og hennes kollega i Troms Venstre følgende:

«I likhet med det store flertall av regjeringer i land verden over vil Venstre ha slutt på dumping av gruveavfall i fjordene våre. Derfor har vi vært imot Nordic Minings prosjekt med dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Dumping av avfall i Repparfjorden fra Nussir ASAs gruveprosjekt er likevel langt mer alvorlig. Miljøkonsekvensene er store, og det hele skjer midt i matfatet for Norges nest viktigste næring; fiskeri og havbruk, og i en av våre viktigste nasjonale laksefjorder.»

Ga opp Førdefjorden

Klassekampen skriver onsdag at Venstre ga opp kampen for Førdefjorden i regjeringsforhandlingene. Dermed har Venstre allerede svelget én kamel. Tidligere har partiet kalt Førdefjorden en av de viktigste miljøsakene som de ikke måtte gi seg på.

– Vi har blitt enige om at det ikke skal komme nye deponi i regjeringsperioden, men for deponiet i Førdefjorden står vedtaket fast, sier Elvestuen til Klassekampen.

Andaur forstår at man må gi og ta i forhandlinger om en regjeringsplattform, men håper likevel at Elvestuen vil se på tidligere vedtak i saken.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom raser over Venstres løftebrudd i Førdefjord-saken.

– Venstre er nødt til å stå på kravene om ingen dumping i Førdefjorden og Repparfjord. Hvis de ikke gjør det, har de ingen troverdighet som miljøparti. Nå må Venstre vise at de ikke har holdt oss for narr, sier leder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord.