NRK Meny
Normal

Venstre: Totalforbud mot sjødeponier

På landsmøtet i Ålesund har Venstre vedtatt totalforbud mot sjødeponier.

Venstres landsmøte i Ålesund 2017

TOTALFORBUD: Regjeringens støtteparti vil at også eksisterende sjødeponier forbys. Venstre er samlet til landsmøte i Ålesund.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I Venstres nye program vises det til at deponering av utslipp fra gruveindustrien i fjordbunnen er en trussel mot fjordmiljø, gyteområder og sjømattrygghet.

Partiets ferske vedtak om totalforbud mot sjødeponi er også tatt med i utkast til stortingsvalgprogram for neste stortingsperiode. (Side 28).

Fjorddumping omstridt

Programkomiteen innstilte først på at kun nye sjødeponier skal forbys, men landsmøtet stemte for at vedtaket gjelder både nye og gamle deponier

I norske fjorder og kyststrøk finnes det mer enn 20 sjødeponier, enten avsluttede, i drift eller planlagte.

Striden står primært om fjorddumping på tre steder, Førdefjorden, Bøkfjorden i Sør-Varanger og Repparfjorden i Kvalsund. Felles for de tre stedene er at de har status som nasjonale laksefjorder.

På kollisjonskurs med støttepartiet

Like før jul vedtok regjeringen å opprettholde sin tillatelse om gruvevirksomhet med sjødeponi i Kvalsund i Vest-Finnmark.

Gruveselskapet Nussir skal i løpet av våren 2017 ferdigstille søknaden om driftskonsesjon. Den første versjonen ble sendt til Direktoratet for Mineralforvaltning i august i fjor, men direktoratet ønsket flere utfyllende svar knyttet til kobberutvinning i Repparfjord i Kvalsund.

Klima- og miljødepartementet har også gitt utslippstillatelse til sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden i Sogn og Fjordane.

Reaksjonene på disse vedtakene har vært sterke fra blant annet Venstre, Sametinget og miljøorganisasjonene.