Hopp til innhold

Bålmøte tente gnisten

Tørket reinkjøtt og bålkaffe fikk praten så godt i gang at partene ble enige om å fortsette samtalene. Sametinget og kommunene i Nord-Salten skal møtes på nytt.

Bålmøte i Tysfjord

Hamarøy-ordfører Rolf Steffensen (f.v.), Steigen-ordfører Asle Schrøder sammen med Sametingets rådsmedlem Ann-Mari Thomassen på bålmøte.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Nå har vi fått diskutert mye om forhold som angår oss alle under rolige former. Når man sitter slik sammen uformelt rundt et bål, får man diskutert mye, sier ordfører Tor Asgeir Johansen i Tysfjord kommune til NRK.

Mandag møttes ordførerne fra Steigen, Hamarøy og Tysfjord og sametingsrådet til et bålmøte som direktøren i det lulesamiske senteret Árran hadde tatt initiativ til.

Tysfjordordføreren sier bålmøtet har bidratt til å styrke tilliten mellom partene.

– Jeg er glad for at alle kunne møtes på denne måten, sier han.

– Tillitsfull stemning

Også ordfører i Hamarøy, Rolf Steffensen var fornøyd etter møtet.

– Det var en god samtale med tillitsfull stemning, sier han.

Han antydet at det hadde vært spennende å ha et kommunestyremøte i en lavvo.

– Målet med dette møtet var ikke å komme fram til så mye, men vi er blitt enige om å snakke mer i lag i den formen vi har gjort her med bålsamtaler, sier Steffensen til NRK.

Likeverdige helsetilbud til den samiske befolkningen i Nord-Salten skal tas opp i en regionmøte om kort tid. Dette var også temaet på det første bålmøtet hvor sametingsrådets Ann-Mari Thomassen og Henrik Olsen deltok sammen med ordførerne i området.

Artikkelen fortsetter under bildet

Bålmøte i Tysfjord

Árran-direktør Lars Andreassen, Sametingets rådsmedlem Henrik Olsen og Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen på bålmøte.

Foto: Sander Andersen / NRK

Røyklukt av møtekofta

Møtekofta til sametingsråd Ann-Mari Thomassen fikk i løpet av timene i lavvoen skikkelig røyklukt.

– Stemningen var svært god og samtalene gode, og da gjør det ikke noe om kofta lukter bålrøyk nå, sier hun.

Hun er spesielt fornøyd med at sametingsrådet fikk de fikk snakket om flere forhold som angår både den samiske og øvrige befolkningen.

– Nå har vi en felles forståelse og visjoner for hvordan vi kan behandle disse sakene i framtiden, sier Thomassen.

Sametingsråd Henrik Olsen understreker at det var viktig for Sametinget å være på bålmøtet.

– Dette er et veldig viktig område for oss. Derfor er det også svært fint at Árran har klart å samle alle tre ordførerne. Jeg tror uformelle møter som dette kan være en veldig fin start på mer formelle møter hvor beslutninger kan tas, sier han.

For noen av kommunene i området kan det bli snakk om å inngå samarbeidsavtaler med Sametinget.

– God mat

Steigen-ordfører Asle Schrøder var også svært tilfreds etter bålmøtet i Tysfjord:

Lars Andreassen, Árran

Árran-direktør Lars Andreassen håper på flere bålmøter.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Jeg har fått god mat, veldig bra reinkjøtt. Møtet var positivt.

Ordføreren sier Steigen ikke er den mest utpregede samekommunen i regionen.

– Vi har en del samisk befolkning i kommunen, og vi får se om vi får lokket folket fram mer. Jeg kan ikke love at vi skal lage samiske skilt umiddelbart etter dette møtet, men kanskje er dette vi også bør ta opp og snakke om i Steigen, sier han.

Også direktør Lars Andreassen ved Árran var godt fornøyd med bålmøtet.

– Kommunene skal invitere Sametinget til et oppfølgingsmøte hvor blant annet helsetilbudet til den samiske befolkningen skal diskuteres, sier han.

Korte nyheter

 • Biebmadumguolle vuobdem lassánij dijmmá

  Guollimdirektoráhtta li båddåsasj lågojt almodam akvakultuvra hárráj dijmátjis.

  2021 lassánij biebmadumguolle vuobdem, 10,2 prosenta ienebu gå 2020. Luossavuobdem lassánam ienemusát ja duodden dasi jáddi ja bálddá. 94 prosenta majs vuobdeduvvin ålles 2021 lej luossa.

  Dáv tjállá Kyst og Fjord.

 • 28. mai er internasjonale mens dagen

  En ny befolkningsundersøkelse fra CARE i Norge viser at kvinners tabu knyttet til menstruasjon sakte men sikkert synker. Til tross for det er det mye skam knyttet til mensen for kvinner. Undersøkelsen sammenligner kvinner og menns holdninger. Noe som bland annet viser at fler kvinner enn menn synes det er ekkelt eller skittent med mens. Fler kvinner enn menn skjemmes over å handle mensproduketer.

  Les hele undesøkelsen her.

 • Rijkajgasskasasj liejbbebiejvve

  28. biejve moarmesmáno l rijkajgasskasasj liejbbebiejvve. CARE li dahkam ådå álmmukguoradallamav Vuonan mij vuoset nissuna vilá skámádi ja berusti ietjas liejbe birra. Ienep nissuna gå ålmå adni liejbbe l duolvas jali vuovnná ja ienep nissuna gå ålmå skámádi oasestit liejbbebuvtajt buhtikan.

  Valla lågo aj vuosedi tabu liejbe birra sáhkadit binnuji jages jáhkáj.

  Dála l guoradallam.

  På norsk.

  Vi snakket med unge i Bodø om mensen