Hopp til innhold

Ungdom velger bort samisk som sms-språk

Det finnes ikke samisk tastatur for iPhone eller Nokia. Derfor velger unge ofte å skrive på norsk.

Samisk som sms-språk

Ellen Marianne Utsi og Isabel Kemi skriver helst tekstmeldinger på norsk fordi det ikke finnes et eget tastatur med samiske bokstaver for mobiltelefoner.

Det finnes ikke samisk tastatur for alle mobiltelefoner ennå. Det finnes et nordsamisk tastatur for Android-telefoner, men ikke for iPhone eller Nokia.

Jeg skulle skrive <gođđit>, min venn spurte om jeg mente å drepe.

Isabel Kemi

Samisk har mange bokstaver som ikke det norske alfabetet har, nemlig á, č, đ, ï, ŋ, š, ŧ og ž.

– Et ork å skrive på samisk

Når man skriver samisk med norsk tastatur, så kan betydningen bli helt feil i forhold til det man egentlig ville si. For eksempel blir <gođđit> (strikke) til <goddit> (drepe).

– Jeg skulle skrive <gođđit>, min venn spurte om jeg mente å drepe, ler Isabel Kemi.

– Det er et ork å skrive på samisk, sier Ellen Marianne Utsi.

Det er et ork å skrive på samisk.

Ellen Marianne Utsi

Kan svekke språket

Trond Trosterud

Leder av samisk språkteknologisenter - Giellatekno, professor Trond Trosterud.

Foto: Linn Margrete Påve / Nrk Sápmi

SMS-språket kan svekke det samiske språket, bekrefter ungdommen selv.

– Man behøver ikke å tenke på hvor de samiske bokstavene skal stå, og da trenger man ikke å tenke over hvordan man skriver, sier Ellen Marianne Siri.

Giellatekno, samisk språkteknologisenter, ved Norges Arktiske Universitet tilpasser samisk til telefoner.

Professor Trond Trosterud, som leder Giellatekno, mener det er viktig at det samiske språk brukes.

Giellatekno har allerede laget en mal for samisk tastatur. Nå gjenstår det å finne noen til å lage tastaturet.

Trond Trosterud

– Nå må man enten skrive med gal samisk grammatikk, noe jeg ikke liker, eller så må man skrive på norsk, og det er beklagelig. Det er viktig å se samisk i tekstform.

Laget mal for samisk tastatur

Det er mulig å bruke de samiske bokstavene, men da må man bruke flere ulike tastaturer, for eksempel finsk og serbisk.

Ellen Marianne Siri

Ellen Marianne Siri tror ungdom hadde skrevet mer på samisk hvis mobiltelefonene hadde hatt samisk tastatur.

Foto: Linn Margrete Påve / Nrk Sápmi

Hvis du er iPhone og Nokia-bruker, så finnes alle samiske bokstaver, unntatt č, på det finske tastaturet. Hvis du skal bruke č, må du svitsje over til Hrvatski, det kroatiske tastaturet. Der finner man bokstavene č, đ, š og ž., men mangler bokstavene á, ŋ og ŧ.

Giellatekno har allerede laget en mal for samisk tastatur. På det samiske tastaturet er alle de samiske bokstavene, men ikke æ, ø, å.

– Det som er bra er at kun de viktige bokstavene er der, fordi skjermen er så liten. Dette er vedtatt og må bare implementeres.

Nå gjenstår å finne noen til å lage tastaturet. Derfor kan man i Gielletekno ikke si når tastaturet blir ferdig.

Ville skrevet mer samisk

Om det det hadde vært et samisk tastatur, ville ungdom skrevet mer på samisk.

– Jeg ville skrevet mer på samisk, tror Ellen Marianne Siri.

– Det ser rart uten samiske bokstaver, betydningen er ikke den samme, sier hun.


Korte nyheter

 • Fástadoavtterortnet hedjonan

  Fástadoavtterortnet lea sákka hedjonan maŋemuš jagiid. Diimmá álbmotdoavtterbálvalusa raporta čájeha ahte ollu gieldda ássiin Norggas ii leat fásta doavttir.

  Fástadoavtterortnega ollislaš kapasitehta lea unnon go lea váttis oažžut doaktáriid bargat fásta doavttirin. Dat muitala ahte dilli lea duođalaš, lohká dearvvašvuođadirektevra Bjørn Guldvog. Dán jagi njukčamánu logut čájehit ahte birrasiid beannot čuohteduhát olbmos ii leat fásta doavttir.

  Fastlege Dragan Zerajic i Steinkjer
  Foto: Solvår Flatås / NRK
 • Øyfjellet rettssaken kan utsettes

  Advokatene til utbyggeren av Øyfjellet vindpark i Vefsn i Nordland har krevd at rettssaken mellom Øyfjellet Wind og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt bør utsettes. De mener det har vært altfor kort tid til forberedelser. Det er ikke advoktatene til Jillen-Njaarke enige i. Rettssaken skal etter planen starte på mandag i Helgeland tingrett i Mosjøen.

  Loga sámegillii

  Jillen-Njaarke reineiere
  Foto: NRK
 • Parlamentarihkkárkonferánsa Suoma sámedikkis

  Suoma beale Sámediggi lágida otne guđat sámeparlamentarihkkár konferánssa Sajosis Anáris, Suomas. Konferánssa temán leat dálkkádatnuppástus, maŋimuš áiggiid sámiid vuoigatvuođaid ovdáneapmi sihke sámiid oktasaš, davviriikkalaš linnjemat sámiid kulturárbbi ja árbevirolaš dieđu hálddašeamis, ávkkástallamis ja suodjalandárbbuin ja -vugiin.

  Samisk Parlamentarisk Råd ved den 13. arktiske parlamentarikerkonferansen
  Foto: Sametinget