Vedtok styrking av menneskerettsarbeidet

Et enstemmig Storting vedtok i kveld å opprette ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge.

Stortinget klar til votering.

Et enstemmig Storting ønsker å bidra til at ivaretakelse av menneskerettigheter styrkes i Norge. Torsdag kveld vedtok de å opprette ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Bildet er fra stortingets votering over forslag om å trekke Statoil ut av tjæresandvirksomhet i Canada.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Line Henriette Hjemdal (KrF)

Line Henriette Hjemdal (KrF) er femte visepresident i Stortingets presidentskap.

Foto: NRK

– Jeg svært fornøyd og glad for at det er så stor politisk enighet om en så viktig institusjon, sier Line Henriette Hjemdal fra Kristelig Folkeparti, som har vært saksordfører i denne saken.

I mars fremmet Stortingspresident Olemic Thommessen et representantforslag om å etablere en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter, som organisatorisk er underlagt Stortinget.

Organet skal blant annet bistå myndighetene, frivillige organisasjoner og enkeltmennesker med rådgivning, utredning og informasjon knyttet til saksfelt eller enkeltsaker som har menneskerettslige aspekter.

Stortinget har nå også vedtatt at dette organet bør samarbeide med Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, og at det i det videre arbeidet med opprettelsen av nasjonal institusjon for mennesjerettigheter legges opp til en god prosess med Sametinget.

Styrelder i Gáldu, Ing-Lill Pavall, har tidligere gitt ros til Stortinget for at de legger vekt på at dette organet må ha tilstrekkelig kompetanse og legitimitet også i det samiske samfunnet.