Hopp til innhold

Odelstinget vedtok ny reindriftslov

Det ser ut til at forslaget til ny reindriftslov blir en realitet, etter at Odelstinget torsdag kveld enstemmig vedtok forslaget.  

Hvis forslaget til Stortingets Næringskomité går igjennom på Stortinget, blir det store forandringer i næringa. 

Med den nye loven baseres forvaltningen av reindrifta på siida-systemet som er den tradisjonelle samiske måten å drive reindrift på.

En ny siidaordning skal f. eks gjøre det mulig for de unge å bli selvstendig næringsdrivende, selvom de må være en del av farens siida.

 

NRL-lederen fornøyd

NRL-leder Nils Henrik Sara og Næringskomiteens saksordfører Arne L. Haugen.

Foto: Lill-Tove Veimæl / NRK

- Nå får vi selv styre næringa

- Jeg er veldig fornøyd etter at Odeltinget bestemte seg for å støtte det nye lovforslaget, sier leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund, Nils Henrik P. Sara.

- Nå får vi i stor grad selv styre vår egen næring, ihvertfall mye mer enn det vi hittil har hatt mulighet til, sier Sara.

Han er også fornøyd at loven legger opp til en rekrutteringsordning som gjør at unge reindriftssutøvere også sikres bedre plass i næringa.

Siidaordning forandrer næringa

Hvis Stortinget går inn for å godkjenne forslaget, blir det en del forandringer innenfor næringa. En ny siidaordning skal gjøre det mulig for de unge å bli selvstendig næringsdrivende, selvom de må være en del av farens siida.

Rekrutteringsordning

Hittil har det i næringa vært driftsenhetsordning, og de fleste unge næringsutøverne har ikke fått innvilget enhet. De fleste har jobbet i næringa under farens enhet. Dette betyr at de ikke har hatt de rettighetene til f. eks driftstilskudd, som enhetsinnehavere har.

Frp støttet ikke forslaget

Fremsskrittspartiet støttet i utgangspunktet ikke flertallets forslag til reindriftsslov, men da partiets forslag til blant annet stasjonær reindrift i vest-Finnmark ble forkastet, stemte også de subsidiært for loven.

Den forrige Reindriftssloven ble laget i 1978. Den nye loven passerer i Lagtinget 7. juni og Regjeringen tar sikte på at den formelt skal tre i kraft 1. juli.

Korte nyheter

 • Enare: Mener kommunens uttalelse er samefiendtlig

  Over 200 nåværende og tidligere
  innbyggere i Enare kommune i Finland krever at kommunen trekker tilbake sin uttalelse om sametingsloven til Riksdagens valgkomité.

  Ifølge Enare kommune skal alle innbyggere
  i samiske områder ha like rettigheter, og det er ikke nødvendig å ta særskilt hensyn til samenes rettigheter.

  Alle som deltar i underskriftsaksjonen
  mener kommunens uttalelse er samefiendtlig og at det ikke representerer innbyggernes syn.

 • Gáibidit Anár gieldda geassit cealkámuša sámediggelágas

  Badjelaš 200 dálá ja ovddeš Anára gieldda ássi gáibidit, ahte Anár gielda geassá iežas cealkámuša sámediggelágas eret riikabeivviid vuođđoláhkaváljagottis.

  Anára gieldda cealkámuša mielde buot sámeguovllu ássit galggašedje oažžut seammalágan rivttiid, iige sámiid rivttiid leat dárbu vuhtiiváldit sierra.

  Bealiváldima vuolláičállán olbmuid mielas gieldda cealkámuš lea sámiid vuostá iige dat ovddas gieldalaččaid oainnu.

  Geahča ášši otná TV-Ođđasiin.

  Finske sametingspolitikere
  Foto: Suoma riikkabeaivvit