Hopp til innhold

Odelstinget vedtok ny reindriftslov

Det ser ut til at forslaget til ny reindriftslov blir en realitet, etter at Odelstinget torsdag kveld enstemmig vedtok forslaget.  

Hvis forslaget til Stortingets Næringskomité går igjennom på Stortinget, blir det store forandringer i næringa. 

Med den nye loven baseres forvaltningen av reindrifta på siida-systemet som er den tradisjonelle samiske måten å drive reindrift på.

En ny siidaordning skal f. eks gjøre det mulig for de unge å bli selvstendig næringsdrivende, selvom de må være en del av farens siida.

 

NRL-lederen fornøyd

NRL-leder Nils Henrik Sara og Næringskomiteens saksordfører Arne L. Haugen.

Foto: Lill-Tove Veimæl / NRK

- Nå får vi selv styre næringa

- Jeg er veldig fornøyd etter at Odeltinget bestemte seg for å støtte det nye lovforslaget, sier leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund, Nils Henrik P. Sara.

- Nå får vi i stor grad selv styre vår egen næring, ihvertfall mye mer enn det vi hittil har hatt mulighet til, sier Sara.

Han er også fornøyd at loven legger opp til en rekrutteringsordning som gjør at unge reindriftssutøvere også sikres bedre plass i næringa.

Siidaordning forandrer næringa

Hvis Stortinget går inn for å godkjenne forslaget, blir det en del forandringer innenfor næringa. En ny siidaordning skal gjøre det mulig for de unge å bli selvstendig næringsdrivende, selvom de må være en del av farens siida.

Rekrutteringsordning

Hittil har det i næringa vært driftsenhetsordning, og de fleste unge næringsutøverne har ikke fått innvilget enhet. De fleste har jobbet i næringa under farens enhet. Dette betyr at de ikke har hatt de rettighetene til f. eks driftstilskudd, som enhetsinnehavere har.

Frp støttet ikke forslaget

Fremsskrittspartiet støttet i utgangspunktet ikke flertallets forslag til reindriftsslov, men da partiets forslag til blant annet stasjonær reindrift i vest-Finnmark ble forkastet, stemte også de subsidiært for loven.

Den forrige Reindriftssloven ble laget i 1978. Den nye loven passerer i Lagtinget 7. juni og Regjeringen tar sikte på at den formelt skal tre i kraft 1. juli.

Korte nyheter

 • Fosen-demonstrasjon i Tromsø

  Lørdag møtte 50-60 mennesker opp til Fosen-demonstrasjon i Tromsø.

  Nestleder i Romssa Sámi Searvi-NSR, Helene Ajuna Olsensier det er viktig å stille opp på demonstrasjon også i nord.

  – Først og fremst er det et menneskerettighetsbrudd som er konstatert i Høyesterett. Det er en tydelig videreføring av den kolonistiske politikken som har blitt videreført i hundrevis av år

  Hun sier at selv om hun selv er fra et sjøsamisk-område i Nord-Norge, så berøres også hun av det samene i Fosen-området står i.

  Olsen trekker frem at det i Sannhets- og forsoningskommisjonen står om da det ble bygget ut vannkraftverk i hennes hjemkommune.

  – Det som har skjedd der er skremmende likt det som skjer nå i Fosen. Derfor er det eneste rette er å fortsette å kjempe.

  Hun sier at eneste vinningen samene har fått ut av kampen om Fosen er fellesskapet Sapmi.

  – At det fortsatt er så sterkt. Det ser man når man samles her og i Oslo på 600 dager og fremdeles kjemper for dem.

  Helene Ajuna Olsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Fosen-aksjonistene vil gjøre klar ny aksjon om 100 dager

  – Vi gjør oss klare til ny aksjon om det går 100 dager til, skriver Fosen-aksjonistene i en pressemelding.

  De siste timene før 600-dagen har Fosen-aksjonistene blokkert og slått leir utenfor Statsministerens kontor. Nå har de samlet mange hundre mennesker foran Stortinget og går i demonstrasjonstog tilbake til SMK i en stille markering.

  Demonstrasjonstog for Fosen
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Ii lohppit dáhtona goas ášši galgá leat čovdun

  Stáhtačálli Elisabeth Sæter (Bb) mieđiha ahte sii áinnas livččejit galgan leat guhkkelabbui boahtán, gávdnat čovdosa Fovsen-riidui. Muhto lohká ahte maŋimuš 100 beaivvis leat dehálaš áššit dáhpáhuvvan.

  Fosen-akšunisttat álggahedje miellačájeheami Šloahta olggobealde bearjadaga. Sii ledje čohkkán Stáhtaministara kantuvrra olggobeallai maŋŋel go ledje bivdán Jonas Gahr Støre váldit ovddasvástádusa Fovsen-áššis.

  Oljo- ja energiijadepartemeantta stáhtačálli Elisabeth Sæteris (BB) lea stuora áddejupmi dasa ahte Fovsen-boazosápmelaččain lea lossa dilli.

  – Mun háliidan erenoamážit váldit ovdan ahte mii leat ožžon čoahkkái soabahanbeavddi gaskal Fovsen boazosápmelaččaid ja bieggafápmokonsešonearaid - maid bealátkeahtes soabaheaddji jođiha. Jáhkán ahte dat lea leamašan dehálaš oažžut áššebeliid beavdái, lohká son.

  Sæter lohká maiddái ahte sii leat ovdánan ja proseassa lea bures boahtán johtui, muhto son ii áiggo bidjat dáhtona dasa ahte goas galget leat gávdnan čovdosa.

  – Dat gal lea riikasoabaheaddji Mats Rulanda duohken, lohká son.

  Statssekretær i Olje-og energidepartemenet Elisabeth Sæter
  Foto: Håkon Benjaminsen / NRK