Vedtatt forslaget til ny avtale

Den finske Riksdagen har vedtatt forslaget til ny avtale om laksefiske i Tanavassdraget. Avtalen kommer til å redusere turistfisket på finsk side kraftig, fra 33 000 solgte døgnkort de siste årene, til 11 000 hvert år i framtida. Det samme antall døgnkort kan selges på norsk side. Avtaleforslaget skal behandles i Stortinget innen utgangen av mars.