NRK Meny

Váttis gávdnat gii lea njoammudan

Lea hui dehálaš čuovvot daid ráđiid maid ožžot maŋŋil go vuoiŋŋašcuozzavuolši dávda dahje hjernehinnebetennelse leavvá. Lohká mánáidbuozalmasvuođa váldodoavttir ja professor Trond Flægstad. Leaŋgáviikkas leat máŋgga máná dálkkodeamis, maŋŋil go gávdne dávda muhtin mánás mii jámi moatte vahkko áigi. Navdu maiddái ahte eará mánnái gii jámi njukčamánu álggogeahčen lei vuoiŋŋašcuozzavuolši dávda. Obbalaš sivaid geažil lea váttis gávdnat gii lea njoammudan earáid dánja dávdan lohká Flægstad.