Váttis fitnet sámiid searvat

Meassáin áiggošii son dovddusindahkat sámi- ja dáža kultuvrra, muhto lohká váttisin fitnet sámiid searvat dása.

Mikkel Gaup Mihkkalmeassás

Mikkel Gaup Mihkkalmeassás

Foto: Thoralf Balto

Ášši doaimmaha Thoralf Balto


Mihkkalmeassá lágiduvvui dán jagi Hafjeallas Davábeal Lillehammera. Ráfi- ja ráhkesvuođa námas áiggošii Mikkel Gaup oahppásmahttit sámi-, dáža- ja eará álgoálbmogiid kultuvrra guhtetguiimmiidasaset. Muhto son dovdá iežas ráhčat sámiid oažžut mielde.

Čájeha ieš sámi kutuvrras

Beakkán sámi neavttár dearpada indiánáid rumbbu, ja ieš juoiggada dáža servvodagas. Mikkel Gaupa guhkkit áigge áigumuš lea oažžut iešguđet kultuvrraid dovddađišgoahtit, muhto ii loga leat álkin fitnet sápmelaččaid searvat meassái.

Álggiid dáinna diibmá

Mihkkalmeassa álggahii son diibmá, ja dán jagi lágiduvvui dát nuppi geardde. Meassá váldomihtun lea áhte álgoálbmogiid kultuvra deaivvada dáža kultuvrrain, ja ahte dát kultuvrrat dovddađisgoahtet. Áigumuš lea lágidit dákkáraš meassuá juohke jagi.

Sámiid dálkkodanvuogit váilo

Go sápmelaččat váilo dán meassás, de besse dážat čájehit bures iežaset molssaeakto dálkkodanvugiid. Dálkkodanvuogit ledjege dat váldo oasit dán jagi deaivvadeamis. Sámi kultuvrra Mikkel Gaup čájehii ieš dálkkodeami musihkain, ja oaččui vel rivgu mánáid veahkkin.

Mihkkalmeassás

Mihkkalmeassás

Foto: Thoralf Balto

Sámit čiegadit máhtolašvuođaset

Sámi árbevierrun lea doallat njálmmi ja orodit jáskadin, ja iige mendo sákka čájehit máilbmái maid sii máhttet. Mikkel Gaup hálidivččii áhte sámitge galggašedje dákkár oktavuođain oidnot eanet, eaige ballat masge.