Vender ryggen til Alta

Med Arbeiderpartiets landsmøtevedtak bak seg, kan partiets ordførerkandidat i Kautokeino snu ryggen til alle kommuner som ønsker en kommunesammenslåing. Johan Vasara vil at Kautokeino skal bestå som egen kommune.

Reporter: Thor Thrane, foto/red: Nils John Porsanger
Arbeiderpartiets landsmøte om kommunesammenslåing.

SE VIDEO

Arbeiderpartiets landsmøte vedtok at alle kommunesammenslåinger i Norge skal skje på frivillig basis. Det betyr at ingen myndighet skal kunne tvinge kommunene til sammenslåing. Dette gledet partiets ordførerkandidat i Kautokeino Johan Vasara. Han er helt klar på at Kautokeino kommune skal bestå som en egen samekommune. Vasara får støtte av partiets tidligere nestleder Helga Pedersen.

Helga Pedersen

Helga Pedersen mener geografi er et viktig argument i sammenslåingsdebatten.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Finnmarkskommuner består

Tidligere nestleder i Arbeiderpartiet, stortingsrepresentant fra Finnmark, Helga Pedersen, ser ikke at kommunene i Finnmark kan sammenslåes. Argumentet er først og fremst geografien i fylket.

– Finnmark er så stort, og med så lange avstander mellom tettstedene at det ikke er naturlig å slå sammen kommunene. Men klart, hvis kommunene selv ønsker det, så er det bra. Ser at Hammerfest og Kvalsund er i dialog om en sammenslåing, og det er positivt, sier Helga Pedersen.

Samekommune

Johan Vasara er klinkende klar på at Kautokeino er og skal være en samisk kommune.

Johan Vasara

Johan Vasara er glad for partiets landsmøtevedtak.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– All virksomhet og struktur i kommunen er basert på det samiske. Samisk språk er majoritetsspråk og det skal det fortsatt være.

Vasara mener at det vil være umulig å slå sammen Kautokeino med andre kommuner, først og fremst på grunn av det samiske aspektet, men også han peker på geografien.

– Vi er landets største kommune og etter min mening har vi ikke behov for å bli større.