Váruhuvvo leat goddán


Politiijat dutke ikte almmáiolbmo guhte váruhuvvo leat báhčán ja goddán 48-jahkkáš Hermod Magne Steinsrud, Kvaløyslettas Sálliris, Tromssas.

Sadjásaš politiijameašttir Einar Sparboe Lysnes ii sáhte kommenteret ahte navdet go eambbosiid sorron áššái, muhto lohká leat vejolaš ahte váldet eambbosiid gitta.

Politiijat dáhttot maid muđuid olbmuid cavgilit jos dihtet maidege dáhpáhusas.