NRK Meny
Normal

Varsler skjerpet kontroll av barnehagestøtte

– De som skal jobbe i en samisk barnehage ha kompetanse i samisk språk og pedagogisk utdanning, sier sametingsråd Silje Muotka.

Sametingsråd Silje Karine Muotka

BARNEHAGESTØTTE UNDER LUPEN: Sametingsråd Silje Karine Muotka vil ettergå hvordan Sametingets barnehagemidler benyttes.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

– Jeg har varslet at Sametinget vil gå nærmere inn på et mer detaljert ettersyn av hvordan midler som vi har gitt, faktisk brukes – og om kriteriene er etterfulgt i en del barnehager det kommende året.

Dette sier sametingsråd Silje Muotka (NSR) i etterkant av folkemøtet som Sametinget nylig arrangerte på Samisk Hus i Oslo.

Møtet dreide seg i stor grad om barnehageansettelses-striden i hovedstaden.

Den kommunale samiske barnehagen ansatte en ikke-samiskspråklig pedagogisk leder fremfor samisktalende, noe som har opprørt flere foreldre som har barn i barnehagen.

– Barnehageansatte må ha samiskkompetanse

– Jeg kan ikke si hvilke barnehager vi vil gjøre et mer detaljert ettersyn av akkurat nå, men det innebærer en skjerpet kontroll med bevilgningene våre, sier sametingsråden.

– De som skal jobbe i en samisk barnehage ha kompetanse i samisk språk og pedagogisk utdanning, tillegger hun.

Sametinget og Oslo kommune jobber for tiden med en samarbeidsavtale (ekstern lenke).

– Det pågående arbeidet med samarbeidsavtalen er det beste redskapet for å ta opp Oslo kommunes ansettelsespolitikk i forhold til samisk barnehage.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Sametingsrådsmedlemmer og Sametingets språkavdeling

SAMETINGET TUNGT TIL STEDE: Sametingsrådsmedlemmene Silje Karine Muotka (t.v) og Ann Mari Thomassen (begge NSR) på folkemøtet på Samisk Hus i Oslo, i forbindelse med barnehageansettelsesstriden. Tre fra Sametingets språkavdeling deltok også.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Evauleringsarbeid igangsatt

Ifølge sametingsråd Muotka foregår det allerede et evalueringsarbeid av Sametingets tilskuddsordninger til barnehager. Dette arbeidet ble igangsatt før den betente ansettelsesstriden i Oslo.

Blant annet har Nordlandsforskning gått gjennom tilskuddsordningene.

Dette har også nylig vært tema i behandlingen av Sametingets handlingsplan for samiske barnehager.