Normal

Varsler reintellinger

Før nytt år skal reinen i Vest Finnmark telles. Har reineiere flere rein enn det de selv har oppgitt, kan de måtte betale bøter.

Reinflokk i Kautokeino

Reinflokkene skal telles av fylkesmannen i Finnmark.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Dersom resultatet av den offentlige kontrollerte tellingen viser at enkelte hadde et høyere reintall enn hva som ble oppgitt i melding om reindrift for driftsåret 2014/2015, må disse siidaandelslederne måtte forhåndsvarsles om pålegg med hjemmel i § 75 og tvangsmulkt med hjemmel i § 76, heter det i vedtaket fra Reindriftsstyret.

Styret som er det øverste myndighetsorganet for reindriftsnæringen i Norge, behandlet nylig oppfølgingen av reduksjonen av reintallet i Vest-Finnmark. På siste møte vedtok det den videre veien.

Størrelsen ikke fastsatt

Reintellingen skal foregå fra oktober til desember, og gjennomføres av fylkesmannen i Finnmark. Nå behandler fylkesmannen melding om reindrift fra driftsåret 2014/2015. Et driftsår strekker seg fra 1. april til 31. mars.

I løpet av høsten sender Landbruksdirektoratet ut forhåndsvarsler om pålegg til siidaandelsledere som ikke har fulgt påleggene om reduksjon. Dette dreier seg om pålegg kombinert med tvangmulkt.

– Når det gjelder tvangsmulktens størrelse, så er ikke den vedtatt ennå. Reindriftsstyret skal fastlegge det prinsipielle grunnlaget og normtall for tvangsmulkt i løpet av sommeren 2015, heter det i vedtaket.

Varslet bøter som skulle svi

NRK avslørte i november i fjor reintallet til alle siidaandelsledere i Finnmark. Oversikten viste at svært mange reineiere i distrikter som hadde høyere reintall enn fastsatt, hadde økt flokkens størrelse.

Landbruksminister Sylvi Listhaug Frp varslet om bøter som ville svi dersom ikke reineierne slaktet ned til det fastsatte tallet.

På landsmøtet til Norske Reindriftssamers Landsforbund tidligere i denne måneden sa statsråden at det er viktig med sanksjoner overfor utøvere som ikke har redusert .