Vårjakt på ender også i år

Folk i Kautokeino får jakte på ender også denne våren.

Andejakt i Kautokeino

I Kautokeino foretrekker de å jakte på ender om våren.

Foto: NRK

Prøveordningen med kvoteregulert vårjakt på ender i Kautokeino kommune er
forlenget til også å gjelde for år 2012.

Jakta hjemles etter forskrift fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (DN) den 20. mai 1999, med endring av 10.april 2002, med hjemmel i Lov om viltet av 29. mai 1981 nr. 38, § 15 pkt. 2, jfr. Kgl. res av 2. April 1982.

Nytt av året er at jakttidsrammen ifølge forskriften er fastsatt til mellom 15. mai og 10. juni. Jakttiden er bestemt til 10 døgn innenfor perioden. Jaktstarten fastsettes onsdag 23. mai.

Personer som vil delta i denne jakten må søke om dette ved å ta kontakt med Servicetorget eller Enhet for tekniske tjenester i Kautokeino kommune.

Søknadsfrist er tirsdag 22. mai kl 15:30. Trekning vil bli foretatt onsdag 23. mai. Jaktkortene vil bli skrevet ut fra og med torsdag den 24. mai.

Kommunen vil legge forholdene til rette for at alle som søker skal få tilgang til å delta i vårjakten på ender 2012, innenfor rammen av de fastsatte regler.

Oanehaččat

  • SPR lonuha jođiheami

    Sámi Parlamentáralaš Ráđi (SPR) jođihanvuorru lea dál duorastaga sirdon Suoma Sámedikkis Norgga Sámediggái. Norgga Sámedikki presideanta, Aili Keskitalo, gii dál gis jođihišgoahtá SPR, dadjá bargguid vuordagis, dieđiha yle.fi/sapmi.
    – Na, mus gal leat vuordámuššan dat, ahte mii beassat dohkkehit dan davviriikalaš konvenšuvnna min oktasaš vuođđun dan sámepolitihkalaš ovttasbargui boahtte áigodagas.

Laster Twitter-innhold