Vargga álbemus hyhto

Jus álbes hyhtov galga, de galga Divtasvuodnaj gæhttjat, tjállá Lofotposten. Ávijssa vuoset lågåjda Statistalasj guovdásjdåjmadagás mij la hyhtohattijt guoradallam. Gasskamærrásasj hatte hyhtojn Divtasvuonan dájt mañemus lågev jagijt la 319.000 kråvnå. Ja mañemus lågev jage li 135 hyhto Divtasvuonan vuobdedum. Divrrasamos hyhto lij dal Bæruma suohkanin gånnå gasskamærrásasj hadde lij 4,5 millijåvnå kråvnå.