Oahpahit mánáid ávkkástallat luonddu

Várdobáiki sámi guovddáš hástá mánáid ja nuoraid feara makkár olgodoaimmaide.

Várdobáiki feara makkár aktivitehtaid

Várdobáiki fállá feara makkár aktivitehtaid.

Foto: Várdobáiki sámi guovddáš

Ulbmil lea buoridit sin psyko-sosialalaš dearvvašvuođa, mii lea dábálaččát hui dehálaš earret eará identitehtaipmárdusa oktavuođas.

Evenášši várdobáiki, Lulli-Romssas lea jo máŋga jagi fállan iešguđetlágan aktivitehtadoaimmaid sámi mánáide ja nuoraide, ležžet dál sáme- dahje dárogielagat. Diimmá aktivitehtafáddán lei earret eará dearvvašvuohta.

Ollu fysalaš fálaldagat

Vuosttaš deaivvadeapmi lea guovvamánu 2. beaivvi, de besset mánát ja nuorat oahppat ráhkadit niibeboahkániid. Muđui dán jagis besset sii searvat báktegizzumii, heaibut tae-kwon-do, čuoigat, fitnat muhtuma ealu luhte, njorostallát ja idjádit meahcis.

Ohppet ráhkadit boahkániid

Mánát ja nuorat besset ráhkadit boahkániid.

Foto: Várdobáiki sámi guovddáš

Várdobáikki mielas lea hui dehálaš ságastallát áššiid birra mat mánáid ja nuoraid mielas lea váttis hupmat.

– Sámi mánát min guovllus dovdet dávjá dego minoritehtan iežaset árgabeaivvis, muitala prošeaktajođiheaddji, Tone Elvebakk. Danne lea su mielas dehálaš ahte sis lea sierra báiki gos eai dárbbat čilget iežaset sámivuođa birra.

Deaivvadit juohke mánu

Fálaldat lea mánáide nuppi luohkas gitta 18-jahkásaš nuoraide, geat juhkkojuvvojit mánáid- ja nuoraidjovkui. Ulbmil lea addit movtta fysalaš aktivitehtaid bokte, eai ge dárbbat viggat válljet dihto falastallansurggiid.

Niibeboagán ráhkadeapmi vuosttaš deaivvadeamis Stuornjárgga sámi duojis lea dehálaš buohkaide, go boahkánii šaddá stuorra dárbu luondduaktivitehtain máid fállet dán prošeavttas, muittuha Elvebakk.