NRK Meny
Normal

Varaordføreren: – De fleste vil beholde Nesseby som egen kommune

Varaordfører Oddvar Betten (SV) i Nesseby tror det vil bli et rungende nei i folkeavstemningen om kommunesammenslåing.

Oddvar Betten og Knut Store

Varaordfører Oddvar Betten (t.v.) tror det vil bli et stort nei-flertall under folkeavstemningen i Nesseby om kommunesammenslåing. Ved siden av ham sitter ordfører Knut Inge Store.

Foto: FOTO: Nils Henrik Måsø / NRK

– Jeg er langt på vei enig med Berit Ranveig Nilssen. Men for meg er ikke Sør-Varanger så dårlig som det andre alternativet, sier Oddvar Betten til NRK.

Leder for Samisk Idrettsforbund, Berit Ranveig Nilssen

Berit Ranveig Nilssen, leder i Nesseby Samefolkets parti.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sapmi

Tidligere i dag uttalte leder for Nesseby Samefolkets parti, Berit Ranveig Nilssen, at hun rådet folk i Nesseby om å stemme nei i den pågående folkeavstemningen om kommunesammenslåing.

Partiet frykter både sentralisering, lange avstander til et eventyelt nytt kommunesenter og at det samiske ikke skal bli ivaretatt.

– Rådet fra vårt parti er at Nesseby skal forbli en egen kommune. Hvis det skal undersøkes alternativer til kommunesammenslåing, så bør det bli en Varangerregion, det vil si alle kommunene rundt Varangerfjorden. Det er vårt andre alternativ, sier leder Berit Ranveig Nilssen i Samefolkets parti i Nesseby.

To spørsmål til folket

Selve folkeavstemningen holdes søndag 29. og mandag 30. mai i Nesseby rådhus.

Forhåndsstemning vil skje i perioden 18. - 28. mai i Nesseby rådhus.

Det vil også bli stemmegivning ved Nesseby Helsesenter onsdag 26. mai.

I folkeavstemningen skal velgerne svare på to spørsmål.

1. Vil du at Nesseby kommune skal bestå som egen kommune?

Svaralternativene er Ja eller Nei

2. Dersom Nesseby kommune må slå seg sammen med andre kommuner, hvilken ønsker du?

Svaralternativene er Sør-Varanger eller Tana

– Det er et utvalg nedsatt av kommunestyret som har utredet folkeavstemningen og spørsmålene skal stilles der. Jeg synes at spørsmålene er greie nok, sier Oddvar Betten.

– Stor motstand i Nesseby

Varaordføreren sier at folkeavstemningen er rådgivende, men at han tror at det vil komme et ganske så entydig råd fra befolkningen i Nesseby.

– Jeg tror folket vil si det samme som Berit Ranveig (Nilssen), altså nei til sammenslåing. Det er det inntrykket man har etter folkemøter og andre grupper i samfunnet, sier Betten.

Slik fremstiller kommunen selv stemningen:

  • 30. mars ble det holdt et folkemøte i Nesseby og 70 mennesker møtte opp. Det kom ikke noen bastante utsagn, men det var en drøftende/diskuterende tilnærming fra folk. På folkemøtet var det stor enighet om at Nesseby bør bestå som egen kommune. Hvis sammenslåing, så er det delte meninger om Sør-Varanger eller Tana på grunn av avstander og framtidig lokalt tjenestetilbud.
  • Eldrerådet uttaler at de ikke ønsker sammenslåing. – Vi er spesielle, vi må holde på den samiske identiteten, uttaler eldrerådet.
  • Ungdomsrådet kommer med klare synspunkter om at Nesseby skal fortsette som egen kommune • Sterk tilhørighet, identitet og stolthet for å være fra Nesseby. • Opplever at Nesseby har et positivt omdømme i ungdomsmiljøer i fylket.
  • Idrettsrådet: Ønsker at Nesseby skal bestå som egen kommune – vil tjene idretten. Kan det bli en kamp om økonomiske midler ved sammenslåing? Midler til idrettsanlegg/tippemidler – vil det bli vanskeligere å få tak i og fordele midler i en sammenslått kommune?