Hopp til innhold

Pekt ut gunstige områder for vindkraft i Sør-Varanger

– Jeg ble sjokkert, sier hytteeier.

Rein i Neiden i nærheta av et område som er utpekt som gunstig for vindkraft.

Reinen til Elin Magga lever godt i urørt natur. Bildet er tatt i nærheta av området som er «gunstig for vindkraft».

Foto: Elin Magga / Privat

– Det vil være svært alvorlig. Det har egentlig vært ført en bit-for-bit-politikk helt siden 1800-tallet. Litt og litt av arealet til reinen har blitt tatt, og vi tåler ikke så mye mer nå.

Det sier Elin Magga. Hun er nestleder i reinbeitedistrikt 4 i Sør-Varanger.

Elin Magga

Elin Magga forteller at reinen ikke har så mye mer å gå på i Sør-Varanger.

Foto: June Bjørnback / NRK

Denne uka fikk hun en invitasjon til et møte med Varanger Kraft, den lokale strømleverandøren.

Som vedlegg i invitasjonen var et kart over et område som kan være gunstig for vindkraft.

– Dette området ligger midt i vår flyttevei fra sommerbeite til vinterbeite. Et vindkraftanlegg vil være svært, svært alvorlig, sier Magga.

Kartutsnitt over vurdert areal for vindkraft i Neiden.

Til venstre er området som er gunstig for vindkraft. Til høyre er et kart over flyttveien til reinen.

Foto: Varanger Kraft

– Merkelig

Kommunestyret i Sør-Varanger bestemte nemlig i september 2022 at Varanger Kraft kan utrede mulighetene for vindkraft i Sør-Varanger.

Den gang stemte Ap, H, MDG og en partipolitisk uavhengig for.

Frp, SP og SV stemte mot.

Oppdatert 19.38: I en tidligere versjon av saken sto det at SV stemte for vedtaket. Det stemmer ikke. NRK beklager.

– Jeg synes det er svært merkelig at vi i reinbeitedistriktet ikke ble konsultert før forslaget kom opp i kommunestyret.

iFinnmark omtalte saken tidligere i år, da kommunen ble beskyldt for å ha opptrådt uryddig.

Som kommune er man pliktig å konsultere med samiske interesser før vedtak fattes når det kan berøre samer.

Men hverken Magga eller andre reineiere var konsultert i forkant.

Konklusjonen i den saken var at kommunen ikke hadde brutt konsultasjonsplikten.

– Vi blir vel nødt til å gå i dialog med kommunen og Varanger Kraft. Selvfølgelig kan vi la være å møte opp i protest, men det tror jeg ikke har noe for seg, sier hun.

– Som jeg ser det, er det ingen passende arealer i kommunen som kan passe til vindkraft. Det foreslåtte området er i hvert fall ikke passende.

Hytte før hus

Det ligger også et hyttefelt i det «gunstige området» for vindkraft i Neiden.

Adrian Ingebrigtsen (22) har nylig bygd hytte der.

Adrian Ingebrigtsen

Hytteeier Adrian Ingebrigtsen er redd for at hytteverdien skal falle dersom det bygges vindmøller i nærheten av hans hytte.

– Hytteeier som 22-åring?

– Hehe, ja! Hytte før hus, sier Ingebrigtsen mens han ler.

Men tonen blir alvorlig når vindturbiner er temaet.

– Jeg ble sjokkert da jeg fikk høre at det er foreslått vindmøller rett ved hytta mi. Og det første jeg tenkte var at nå faller den ganske kraftig i verdi, sier han.

– Det føltes liksom som nåla i ballongen.

Vindturbin

Vindturbiner er blitt et omstridt tema i Norge og Sápmi. Bildet er tatt på Haramsfjellet.

Foto: Hans-Olav Landsverk

– Jeg hadde egentlig ikke hørt noe om det før en reineier ringte meg for å si at det er et forslag om å legge vindkraftverk i hyttefeltet vårt, sier han.

Området han har hytte i beskriver han som et paradis.

– Det er fin, norsk natur. Fine fjell, fiskevann og gode jaktmuligheter. Det er fredelig og stille. Og det harmonerer ikke med vindmøller.

Les også NHO-topp: – Det er også i samenes interesse å bidra til mer klimakutt

Turbiner på Storheia, Fosen

– Ingen skjult agenda

Forretningsutvikler i Varanger Kraft, Tor Einar Løkke Pedersen, forteller at det utpekte området i Neiden kun er et område de ser på som mulig for vindkraft.

– Hvorfor er området i Neiden pekt ut som gunstig for vindkraft?

– Vi prioriterer nærhet til eksisterende infrastruktur. I tillegg må det blåse mest mulig, og jevnt. Det vi ønsker med forslagene våre, er å gå i dialog med reindrifta for å finne best mulig egnede steder, sier han.

Løkke Pedersen har også gode nyheter til de som frykter at det plutselig står en vindturbin i Neiden:

– Det er en ganske lang prosess man skal igjennom før en eventuell utbygging. Det er hverken snakk om dette året eller de neste tre, fire, fem årene, forteller han.

Han tilbakeviser også påstander om at dette er en prosess som Varanger Kraft fører i det skjulte.

– Alt det vi foretar oss gjør vi med åpenhet. Det er ingen skjult agenda her. Vi ønsker å bli enig med berørte parter før prosessen går videre, sier Pedersen.

Les også Ánde Niillas frykter fjellene blir «turbinjungel»

Ánde Niillas Utsi

Korte nyheter

 • Álbmotválljejuvvon politihkkárat Fovse-ášši birra

  NRK čálii gieskat ahte Norgga Duopmársearvvi mielas lea ráđđehus atnán beare guhkes áiggi čuovvolit Fovse-duomu, ja sii ballet ahte dat sáhttá čuohcat luohttámuššii riektestáhtii.

  NRK lea jearran maid politihkalaš bellodagat Stuoradikkis oaivvildit duopmáriid vuorjašumi birra.

  – Mii vuordit ahte ráđđehus boahtá Stuorradiggái ja čilge movt sii háliidit sihkkarastit ahte olmmošvuoigatvuođat doahttaluvvojit Fovse-áššis, ja ahte jođánit gávdnet čovdosa, dadjá Ingvild Wetrhus Thorsvik, Gurutbellodaga stuorradiggeáirras.

  Stáhtaministtar vástida Duopmársearvái ahte Oljo- ja energiijadepartemeanttas lei árrat oktavuohta bieggafápmofitnodagaiguin ja boazodoaluin, muhto ovddasvástádus sihkkarastit boazodoalu vuoigatvuođaid lea stáhta duohken.

  – Mun sáhtán dáhkidit ahte mu ráđđehus dahká dan maid sáhttit gávdnat čovdosa dán hui váttes áššái, dadjá stáhtaministtar Jonas Gahr Støre (Bb) reivvestis.

  – Lea áibbas dohkketmeahttun ahte ráđđehus guokte jagi maŋŋel duomu ii leat vel fuolahan ahte olmmošvuoigatvuođarihkkumat loahpahuvvojit, lohká Lars Haltbrekken, Sosialisttalaš gurutbellodaga stuorradiggeáirras.

  – Áigegeavaheapmi lea šaddagoahtán stuora noađđin dán áššis, ja Ovddádusbellodat vuordá ahte ráđđehus jođánit buktá čovdosa, dadjá Terje Halleland, Ovddádusbellodaga energiijapolitihkalaš ovddasteaddji.


  NRK lea maid jearran nuoraidbellodagain maid sii oaivvildit Fovse-ášši birra.
  – Dál lea badjeláiggis ahte ráđđehus, gulahaladettiin guoskevaš boazodolliiguin, njulge boasttuvuođa riektan, dadjá AUF:s nubbijođiheaddji, Gaute Skjervø.

  – Jus šaddá presedeansan ahte eat čuovvul Alimusrievtti duomuid, de álgit mii sulastahttit riikkaid maiguin mii eat liiko buohtastahttit iežamet, dadjá Synnøve Kronen Snyen, Sosialisttalaš Nuoraid jođiheaddji.

  Loga bellodagaid vástádusaid áššis.

  Jonas Gahr Støre i Dubai
  Foto: Truls Antonsen / NRK
 • Viejega har fått akseptert bud på barnehagebygg

  Bygget der den lulesamiske barnehagen Viejega mánájgárdde holder til på Drag i Hamarøy, har vært til salgs i drøyt en måned. Nå er det klart at Viejega AS blir eieren av bygget, etter at de har fått akseptert bud på barnehagebygget.

  – Vi er fornøyd med å ha sikret eierskapet til bygget for videreføring av vårt tilbud som lulesamisk barnehage. Det gir forutsigbarhet fremover for planlegging og gjennomføring av det daglige språkarbeidet, sier styreleder Jørgen Kintel til NordSalten avis.

  Kintel ønsker ikke å uttale seg om kjøpesum til avisa, men sier at alt er lånefinansiert.

  Bygget ble ferdigbygd og tatt i bruk oktober 2020, og har vært eid av Husbanken etter at barnehagen Vuonak mánájåroj i stiftelsen Árran ble konkurs i juni 2022.

  Viejega AS ble etablert av foreldregruppa i barnehagen, og har drevet barnehage i samme bygg siden oktober 2022.

  Det var NordMegler AS som bisto Husbanken i forbindelse med salget av eiendommen på Hamnes på Drag.

  Styret i den lulesamiske barnehagen har tidligere uttalt at når de startet opp, var de full av ideer og at det er masse ting de har lyst til å komme i gang med. Med usikkerheten om eiendomsforholdene avklart er det grunn til å tro at styret nå kan konsentrere seg mer om faglig utvikling av barnehagen, skriver NordSalten avis.

  Lulesamisk barnehage Viejega
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK
 • Tidligere sultestreiker fyller 75 år

  Sameaktivisten og tidligere sultestreiker, Niillas Aslaksen Somby, fyller 75 år i dag.

  Han var med i aksjonistgruppen under aksjonene mot Alta-utbyggingen. Han ble kjent da han sammen med seks andre samer sultestreiket utenfor Stortinget i 1979.

  Somby, John-Reier Martinsen og en tredje ukjent person forsøkte i 1982 å sprenge ei bru i Alta. Da skadet Somby et øye og mistet venstre arm.

  Loga sámegillii

  Niillas A. Somby
  Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK