NRK Meny
Normal

- Bør utvide innmeldingsfristen

Det mener Tor Gunnar Nystad, som er Norske Samers Riksforbunds (NSR) tredjekandidat i valgkrets Sør-Norge. Han har nylig oppdaget to tilfeller der tidligere manntallsinnmeldte ikke lenger var registrert der.

Sametinget, plenum

- Ta kontakt med Sametinget og få det til å sjekke om du fortsatt står i valgmanntallet, oppfordrer Tor Gunnar Nystad.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

- Sametinget bør vurdere å forlenge innmeldingsfristen, slik at folk kan sjekke om de fortsatt står i valgmanntallet eller om de må melde seg inn på nytt, sier Nystad.

Det var to av hans slektninger som fikk vite at de ikke lenger sto i samemanntallet, til tross for at de begge har meldt seg inn i manntallet.

- Vi snakket sammen om sametingsvalget, og jeg spurte om de var på listene. Vi ringte da en som kunne sjekke dette, og det viste seg at de ikke lenger var registrert i samemanntallet, forteller Nystad.

I det ene tilfellet har personen stemt siden det første valget i 1989, mens den ene har stemt én gang tidligere. Nå måtte de melde seg inn i samemanntallet på nytt.

– Kan bli borte

Randi Romsdal Balto

Direktør ved sametingets plenumsstab, Randi Romsdal Balto, sier at det kan skje at enkelte velgere av forskjellige årsaker forsvinner fra manntallsregisteret.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Randi Romsdal Balto, direktør ved Sametingets plenumsstab, forteller at hun har sett på saken og kan fortelle at de to personene aldri har vært registrert i samemanntallet. Det kan være flere årsaker til dette.

- Du kan stemme til tross for at du ikke er registrert i valgmanntallet. Det har skjedd at personer ikke har fått beskjed om at de ikke er registrert og har trodd i alle år at de er stemmeberettiget. Det som skjer da er at stemmen deres blir kastet, og de får aldri beskjed om dette, forteller Romsdal Balto.

Andre grunner til at du kan falle bort fra samemanntallet er hvis du har bodd i utlandet i mer enn 10 år. Dette gjelder forøvrig også i forhold til stortingsvalg.

- Nå har Sametinget ett valgmanntall, og har du meldt deg inn dit, så skal du ikke falle bort. Før 2005 var det ikke bare Sametinget som hadde valgmanntallsregister, da hadde også kommunene egne registre. Hvis vedkommende har flyttet fra en kommune til en annen før 2005, og glemt å overføre stemmerettigheten sin til den nye kommunen, så kan man ha blitt borte fra systemet, sier Romsdal Balto.

– Dobbeltsjekk!

Tor Gunnar Nystad

Tor Gunnar Nystad og to av hans slektninger fikk svært så tilfeldig vite at de to ikke var registrert i manntallet. Begge hadde tidligere meldt seg inn i samemanntallet, og har i god tro stemt ved flere sametingsvalg.

Foto: Kenneth Hætta

- Sametinget bør kvalitetssikre systemet. Jeg ble forskrekket over dette, og har siden den gang bedt folk om å sjekke om de fortsatt er registrert, forteller Nystad.

Han mener at slike tilfeller kan svekke tilliten til Sametinget og systemet de benytter seg av i forbindelse med registrering til valgmanntallet.

Han sier at de ikke har rukket å gjøre Sametinget oppmerksom på dette, men han oppfordrer andre til å ta kontakt med Sametinget og få de til å dobbeltsjekke om de står på listene.

Ikke aktuelt å utvide

Nystad sier at innmeldingsfristen burde utvides, men Romsdal Balto mener at dette ikke er aktuelt, da fristen allerede er utvidet fra 1. mai til 30. juni.

- Vi kan ikke utvide fristen, fordi vi trenger tid til å kvalitetssikre valgmanntallet. Valgmanntallet kommer ut til offentligheten i hver kommune, og da har befolkningen mulighet til å sjekke om de er i valgmanntallet, og eventuelt klage til Sametinget om de ikke finner seg selv på listen, sier Romsdal Balto.

Dersom de finner personer som ikke har rett til å stå i manntallet kan de også kontakte Sametinget, legger hun til.

Hun påpeker at selv om fristen for å melde seg inn i samemanntallet er 30. juni i forbindelse med årets Sametingsvalg, så er det også mulig å melde seg inn 1. juli.