Våpenbeslag og trusler i narkomiljø

Politiet har beslaglagt våpen i narkotikamiljøet på Drag i Tysfjord. Og ungdom er blitt truet til å ta stoff.

Et haglegevær ble beslaglagt før påske på Drag i Tysfjord

Et haglegevær ble beslaglagt før påske på Drag i Tysfjord

Foto: Sander Andersen / NRK

Et haglegevær ble før påske beslaglagt under en narkotikaaksjon på Drag i Tysfjord.

Aksjonen denne gang kom i stand etter tips fra publikum om at noen ungdommer på det lille tettstedet skal ha blitt truet til å ta stoff, og i tillegg skal det i narkomiljøet på Drag forefinnes våpen.

Lensmann Morten Augensen i Tysfjord ser svært alvorlig på disse forholdene.

– Vi hadde en aksjon før påske der vi beslagla en uregistrert hagle. Når vi får bekymringsmeldinger om at det forefinnes våpen hos personer vi mistenker kan være i et narkomiljø, så liker vi ikke det.

Truet med å knekke fingre

Narkotikamiljøet på det lille tettstedet hardner til. Etter det NRK Sápmi erfarer skal noen ungdommer før påske ha blitt truet til å ta narkotika og sågar blitt truet med at de får fingrene knekt dersom de ikke gjør det.

Enkelte forteller også om at langerne tar bilder og filmer seansene der de blir truet til å ta stoff, for senere å true dem med å vise dette til foreldrene eller legge det ut på Facebook.

Ingen anmeldelser foreligger så langt på disse forholdene, men lensmann Morten Augensen bekrefter at de har fått meldinger om dette.

Lensmann Morten Augensen

Lensmann Morten Augensen

Foto: Sander Andersen / NRK

Rekruttering

Augensen vil likevel ikke karakterisere narkotikaproblemene på Drag større enn andre steder.

– Det er ikke større enn andre steder, men vi vet at det er mijlø der. Det vi prøver å komme til livs er nyrekruttering, og til det er vi avhengig av tips fra publikum: Nye tips på personer, og hva som skjer.

Anser du narkotikaproblemet på Drag for å være et voksende problem?

– Vi har ikke opplsyningher som skulle tilsi det, men vi vet at det er et narkotikamiljø som vi prøver å følge opp.

– Hva gjøres fra politiets side?

– Først må vi få opplysninger fra publikum som vi da vurderer. Vi tar kontinuerlig vurderinger på hva vi gjør i enkeltsaker ut fra hva vi har av opplysninger.

– Er det sånn at politiet bagatelliserere det hele?

– Å nei. På ingen måte. Dette med narkotika, bruk og salg, det skal overhode ikke bagatelliseres. Det er et alvorlig problem. Og på en liten plass der det er få personer som driver på med det blir det lagt veldig godt merke til. Så det er absolutt noe vi må gjøre noe med. Og vi jobber med det hele tiden ut fra de opplysninger vi får inn.

Oanehaččat

  • Helga Pedersen bajimusas listtus

    Helga árvaluvvo bellodaga presideantaevttohassan

    Nuortaválgabiire bargiidbellodat lea nomineren deatnulačča Helga Pedersena bellodaga vuosttaševttohassan boahtte jagi Sámidiggeválggaide. Nubbin nominerejuvvui Unjárgalaš Jarl E. Roska, ja goalmmádiin Mariann Wollmann Magga, Mátta-Várjjagis eret. Nuorta válgabiire Bargiidbellodaga nominašuvdnačoahkkin lea maiddái válljen Helga Pedersen iežaset presideantaevttohassan.

  • Hástalus Finnmárkoláhkii

    Jus Finmárkku fylkkamánni árvalus ahte ovttastahttit Alttá ja Návuona suohkaniid, ja nu sirdit Návuona suohkana Finnmárkui ollašuhttojuvvo, de dat buktá hástalusaid Finnmárkolága hárrái. Dan dadjá Finnmárkoopmodaga stivralahttu, Bente Haug, ja čujuha ahte Návuotna odne ii leat oassin Finnmárkolágas Haug dadjá ahte váttisvuohta sáhttá čuožžilit go Návuona dasto šaddá hálddašit eará lágaid vuođul go eará Finnmárkku suohkaniid.

Laster Twitter-innhold

På forsiden av NRK Sápmi nå