Hopp til innhold

Vant kritikerprisen for teater

Det samiske nasjonalteatret Beaivváš vant Kritikerprisen for teaterstykket «Vidas Extremas». Dansekompaniet Kartellet fra Troms vant prisen for dans.

Fra teaterstykket Vidas Extremas

Med forestillingen «Vidas Extremas» har Det samiske nasjonalteatret Beaivváš allerede innkassert en av teater-Norges høyeste utmerkelser, nemlig Heddaprisen.

Foto: Aslak Mikal Mienna

Rolf Degerlund og Mary Sarre

Det var ikke noe å si på humøret til skuespiller, Mary Sarre, og sjef for Det samiske nasjonalteatret Beaivváš, Rolf Degerlund, like før utdelingen av kritikerprisen i Oslo i dag.

Foto: NRK / NRK

Det er Norsk kritikerlags Seksjon for teater, musikk og dans som årlig deler ut en kritikerpris for teater, en for musikk og en for dans.

Forestillingen «Vidas Extremas» er en samarbeidsproduksjon mellom Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš og Hætta Production (Christina Hætta og Nicolai López), i samarbeid med gruppene Sotz’il og Guatemaya, fra Guatemala.

– Stolthet for samisk scenekunst

Teatersjef, Rolf Degerlund, hadde tatt turen til Oslo sammen med to av sine skuespillere, Iŋgor Ante Áilu Gaup og Mary Sarre.

Han var strålende fornøyd med at teaterstykket nok en gang hedres.

– Dette betyr stolthet for samisk scenekunst, og jeg håper at alle nå har fått med seg at vi holder en høy kunstnerisk kvalitet, sier han.

Degerstrøm legger ikke skjul på at kommentaren om kvalitet er addressert til ansvarlige myndigheter, med en påminnelse om at Beaivváš i flere tiår har ventet på å få egnede lokaler.

 Iŋgor Ante Áilu Gaup, Mary Sarre og Rolf Degerlund.

Skuespillerne Iŋgor Ante Áilu Gaup og Mary Sarre tok i mot prisen sammen med teatersjef Rolf Degerlund.

Foto: Johannes Edvard Kalvemo / NRK

– Enorm kraft

I sin tale til vinneren sier juryen i Kritikerlaget følgende om stykket «Vidas Extremas» :

«Det som først og fremst gir denne forestillingen sin dirrende spenning og tidvis enorme kraft, er møtet mellom de unge og de gamle og deres respektive uttrykk. Det er fort gjort å tenke på hiphop som et fenomen som snart vil dø hen av seg selv. Det har jo tross alt vart en stund og det går en grense for hvor mye vi gidder å se av påklistra tøffe, gullsmykkebehengte gangstas og deres lettkledde trutmunnpåførte dansedamer.

Men dette er så langt fra en hiphop-klisjé det går an å komme. Her framstår dansen heller som et genuint verktøy for å uttrykke at:

Dette er meg, dette er språket mitt, og det skal ingen klare å ta fra meg.»

Dansepris til Troms

Hver av kritikerprisene hedrer en fremragende, levende kunstnerisk prestasjon, kåret av landets samlede kritikerstand.

Det ble nesten storeslem i dag på kulturutøvere fra nord, da dansekompaniet Kartellet, fra Målselv og Tromsø, fikk Kritikerprisen for dans.

De vant prisen med forestillingen «Doppler».

Kartellets "Doppler"

Dansekompaniet Kartellet laget forestillingen «Doppler» i samarbeid med felespilleren Ragnhild Furebotten fra Hekla Stålstrenga og hadde premiere under Nordland musikkfestuke i Bodø i 2015.

Foto: Knut Åserud

Korte nyheter

 • Henlegger anmeldelse av reinbeitedistrikt

  I august anmeldte Høyre i Hammerfest reindriften for det partiet mener er manglende tilsyn av reinsdyr i Hammerfest.

  Nå har politiet henlagt anmeldelsen mot reindriften i Hammerfest.

  – Bakgrunnen for henleggelsen er politiet ikke har hjemmel til å kunne straffeforfølge brudd på reindriftsloven §28, før eventuelt reindriftsstyret eller statsforvalteren har gitt reindriftsutøverne pålegg om å drive tilsyn i henhold til reindriftsloven, sier påtaleleder i politiet, Morten Daae.

  I politiets gjennomgang av saken ble det slått fast at Hammerfest by ikke er et reinbeiteområde.

  – Men dersom reindriftsutøver ikke følger opp og har nødvendig tilsyn i henhold til reindriftsloven, så er det en rekke ting som må formelt prøves før det politiet har hjemmel til å gi eventuelle bøter.

  Daae forteller videre at reindriftsstyret og eller Statsforvalteren kan gi pålegg og dersom disse påleggene ikke følges opp, kan de gi tvangsmulkt, først etter dette er prøvd ut kan eventuelt politiet straffe en reindriftsutøver som ikke har rettet seg etter reindriftsloven.

  – I dette tilfellet er ikke disse tingene prøvet og på bakgrunn av dette har politiet henlagt saken.

  Reinsdyr i Hammerfest sentrum
  Foto: Sunniva Hadland Bøthun / NRK
 • Valgmanntallet i sør har økt med 991 personer

  Fra 2021 til 2023 har Sametingets valgmanntall økt med 2.943 personer.

  Sametingets valgmanntall er teller 23.488 personer.

  Det melder Sametinget i en pressemelding.

  – Jeg er fornøyd med at valgmanntallet øker. Dette viser at folk er engasjert og ønsker å delta i sametingsvalget, sier plenumsleder Tom Sottinen (Bb/Ap) i pressemeldingen.

  Det velges 39 representanter til Sametinget.

  Samtlige 39 mandater til Sametinget skal fordeles på valgkretsene. Antall manntallsførte i valgkretsen per 30. juni 2023 bestemmer mandatfordelingen ved neste sametingsvalg i 2025.

  Ávjovárri valgkrets har i valgperioden 2021–2025 syv mandater, men mister neste valgperiode ett mandat til Sør-Norge valgkrets, som denne valgperioden har seks mandater.

  Ávjovárri valgkrets består av kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger. 30. juni 2023 var det registrert 3.904 personer i valgmanntallet i kretsen, som er en økning på 135 personer siden 2021.

  Valgperioden 2025–2029 har Ávjovárri valgkrets seks mandater og Sør-Norge valgkrets har syv mandater.

  Sør-Norge valgkrets er per 30. juni 2023 den største valgkretsen med 5268 personer i valgmanntallet.

  Valgmanntallet i Sør-Norge har økt med 991 personer siden 2021.

  Sør-Norge valgkrets består av en del kommuner i Møre og Romsdal og Innlandet fylker, samt fylkene Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken og Oslo.

  Tom Sottinen
  Foto: Johan Ánte Utsi / NRK
 • Ávjovárri massá mandáhta Lulli-Norgii

  Sámedikki válgajienastuslohku lassána ja dál leat 23 488 olbmo jienastuslogus. Ođđa logut čájehit ahte mandáhtajuohku rievdá boahtte válgaáigodagas, Ávjovári válgabiire massá mandáhta Lulli-Norgga válgabiirii.

  Dát bohtet ovdan preassadieđáhusas Sámedikkis.

  Áigodagas 2021-2023 lea Sámedikki válgajienastuslohku lassánan 2943 olbmuin, ja geassemánu 30. beaivvi 2023 ledje jienastuslogus 23 488 olbmo.

  – Lean duhtavaš go jienastuslohku lassána. Dát čájeha ahte olbmuin lea beroštupmi ja dáhttu searvat sámediggeválgii, dadjá dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen (Bb).

  Sámediggái válljejuvvojit 39 áirasa. Buot Sámedikki 39 áirasa galget juogaduvvot válgabiirriide. Galle olbmo leat válgabiirres jienastuslogus geassemánu 30. beaivvi 2023 mearrida áirrasjuogu boahtte sámediggeválggas 2025:s.

  Ávjovári válgabiirres leat válgaáigodagas 2021-2025 čieža mandáhta, muhto massá boahtte válgaáigodagas ovtta mandáhta Lulli-Norgga válgabiirii, mas leat guhtta mandáhta dán válgaáigodagas. Ávjovári válgabiirres leat Kárášjoga, Guovdageainnu ja Porsáŋggu gielddat. Geassemánu 30. beaivvi 2023 ledje válgabiirres 3904 olbmo čálihan iežaset jienastuslohkui, mii lea 135 olbmo lassáneapmi jagi 2021 rájes.

  Válgaáigodagas 2025-2029 lea Ávjovári válgabiirres guhtta mandáhta ja Lulli-Norgga válgabiirres čieža mandáhta.

  Lulli-Norgga válgabiire geassemánu 30. beaivvi 2023 loguid mielde stuorámus válgabiire, go das leat 5268 olbmo jienastuslogus. Lulli-Norgga jienastuslohku lea lassánan 991 olbmuin 2021 rájes.

  Lulli-Norgga válgabiirres leat muhtun gielddat Møre ja Romsdal ja Innlandet fylkkain, ja dasto Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold ja Telemark, Viken ja Oslo fylkkat.

  Karasjok og Sametinget bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen