Vant Dieđátgo for tredje år på rad

Kautokeino ungdomsskole gikk av med seieren i NRK Sápmis spørrekonkurranse.

I begynnelsen var det åtte ungdomsskoler fra hele Sápmi som konkurrerte om finaleplassen i spørrekonkurransen.

Og i dag var det tre ungdomsskoler som møtte hverandre i finalen.

Konkurransen var hard mellom ungdomsskole-elevene fra Karasjok, Kautokeino og Máze, med kun noen få poeng som skilte dem.

Med Máze på tredjeplass og Karasjok på andreplass gikk Kautokeino av med førsteplassen, tredje året på rad.

Dermed kunne elevene slippe jubelen løs.

Spennende til siste slutt

– Det er en utrolig deilig følelse å få vinne, nå kan vi senke skuldrene. Det var veldig spennende helt til siste slutt, det var bare noen få poeng som avgjorde vinneren.

Det sier Elle Martine Eira, som går siste år på ungdomskolen i Kautokeino.

– Jeg syns alle var kjempeflinke, men det var det lille ekstra som avgjorde at Kautokeino ungdomsskole vant, sier hun.

Veldig engasjerte

Erik Mahtte Steinfjell Klemetsen, Ole Mikkel Bals og Elle Martine Eira vil takke lærerne og rektoren på Kautokeino ungdomsskole for seieren.

– De er veldig engasjerte elever, og følger mye med på samfunnet og i timene på skolen, kan lærer Inga Anne Maret Juuso fortelle.

– Det å være med på Dieđátgo gir dem mer motivasjon å følge med på det som undervises på skolen, forteller læreren til elevene som gikk av med førsteplassen.

Skuffet

– Det er litt irritererende å ikke klare de få poengene som var skiller oss og vinnerne, men på en annen side har det vært en veldig artig og læringsrik opplevelse å få lov å komme såpass langt som vi gjorde, forteller elevene fra Karasjok ungdomsskole, som kom på andreplass.

Ellen Oline Eira, tiendeklassing ved Máze skole, tror det var naturfaget som førte til at det ikke ble gull.

– Nå er vi skuffet, vi var så lenge på vinnersiden. Men når vi fikk vite at Kautokeino allerede hadde kommet på førsteplass og at vi måtte sloss over andreplassen med Karasjok, ga vi bare opp, sier Eira.

Naturfag ødela

– Jeg tror vi tapte fordi vi fikk et spørsmål innen naturfag, som er det eneste faget vi er dårlig på, fortsetter hun.

Elevene fra Máze tok tredjeplassen med et smil.

– Kautokeino vant filmkamera og Karasjok vant speilreflekskamera, mens vi vant kompaktkamera man kan ta bilder og filme med. Det er jo ett lite plaster på såret, spøker jentene.

Oanehaččat

  • Ieža vuorohit dearvvašvuođa

    Norgga Eanandoallominister Jon Georg Dale lohká ahte boazodoalloealáhusas fertejit ieža vuorohit dearvvašvuođa dili jus sii dan dáhttut buoredit. Norgga Boazosámiid riikasearvi, NBR, lea aitto almmuhan guorahallama mas boahtá ovdan ahte lagabui 70 proseantta boazodoallin leat bargan buoza. Dale gii dán vahko galleda sámi, čujuha boazodoallošiehtadussii ja lohká dás lea vejolaš boazodoalus šiehttat ráđđehusain mot vuorohit ruđaid.

  • Juolluda ruđaid ođđa stuoluide

    Norgga Sámediggeráđđi juolluda 300.000 kruvnno oastit ođđa stuoluid teáhtersálii man Beaivváš sámi nationálateáhter geavaha Guovdageainnu suohkana kulturvisttis. Dálá stuolut leat nu billašuvvan ahte geahččit eai sáhte daid geavahit. Ráđđi cealká ahte ođđa stuolut dálá teáhtersálii sáhttá addit buoriduvvon bargoeavttuid sámi nationálateáhterii.

Laster Twitter-innhold

På forsiden av NRK Sápmi nå