Vanskelig å finne samer med funksjonsnedsettelser

Forskere sliter med å komme i kontakt med samer som har funksjonsnedsettelser.

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Harstad ønsker kontakt med samer som har funksjonsnedsettelser.

Foto: Mathis Eira / NRK

Høgskolen i Harstad er i gang med forskningsprosjektet «Mangfold og toleranse». Formålet med prosjektet er å øke forståelsen av situasjonen til mennesker med funksjonsnedsettelser med samisk bakgrunn, men forskere sliter med å komme i kontakt med samer som har funksjonsnedsettelser.

20 kommuner i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag har fått forespørsler om bistand til rekruttering av informanter til prosjektet.

Sliter med å få informanter

-Vi har også prøvd gjennom samiske organisasjoner, språksentre og faglige nettverk, men vi har fortsatt for få informanter, sier prosjektleder Line Melbøe førsteamanuensis ved Høgskolen i Harstad

Forskere ønsker å snakke med personer med funksjonsnedsettelser som syns-, hørselshemminger, bevegelseshemning og kognitiv svikt, for eksempel utviklingshemming, ADHD og autisme.

Linn Melbøe Sagen

Prosjektleder Line Melbøe førsteamanuensis ved Høgskolen i Harstad.

Foto: Mathis Eira / NRK

Melbøe sier at de vil vite hvordan disse mennesker opplever sin egen hverdagsliv, hvilke utfordringer de møter og hvem man får hjelp hos.

- Vi ønsker også å vite om viktige overganger i livet og vi er også nysgjerrig om de kan påvirke sin egen situasjon og tjenestetilbud, eller om de blir avhengige av det tjenestetilbud som kommunene og det offentlige tilbyr, sier hun.

Forskere ønsker også vite om de kan delta i samiske organisasjoner og lokaldemokrati.

- Vi ønsker å snakke med folk i alle aldre, sier Melbøe. Hun oppfordrer folk å ta kontakt med henne og Høgskolen i Harstad om de ønsker å fortelle om sine erfaringer. Alle vil bli anonymisert, presiserer hun.

Ønsker kontakt med samer fra hele landet

Høgskolen i Harstad ønsker kontakt med både nordsamer, lulesamer og sørsamer .

- Forskningsmessig er det bra å få variasjoner, for det kan være fylkesvise variasjoner i erfaringer og det kan også være variasjoner om man bor i Indre Finnmark eller om man bor i Trøndelag, sier Gunn Elin Fedreheim førsteamanuensis ved Høgskolen i Harstad.

Gunn Elin Fedreheim

Gunn Elin Fedreheim førsteamanuensis ved Høgskolen i Harstad.

Foto: Mathis Eira / NRK

Stort forskningsprosjekt

Man vet lite om hvordan samer som har funksjonsnedsettelser har det, sier Line Melbøe. Vi ønsker med denne forskningen blant annet bidra til å utforme bedre tjenester for samer som har funksjonsnedsettelser. Vi skal også bruke dette i vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Harstad. I forskningsprosjektet er det med 14 forskere. Prosjektet er en del av et nordisk nettverk om forskning på temaet.