Hopp til innhold

Tørke skaper vannkrise i Bolivia

I store deler av det søramerikanske landet er det for tiden akutt vannmangel. Nylig tok mange tusen innbyggere til gatene for å demonstrere mot landets president.

Vattenbrist skakar om Bolivia

VANNHENTING PÅ GAMLEMÅTEN: Innbyggerne i Bolivias hovedstad La Paz, må for tiden ty til dunker, bøtter og baljer for å forsyne hus og hjem med vann.

Foto: Lari Honkanen / Sameradion & SVT Sápmi

Bolivias president Evo Morales får hard kritikk for tiden, som følge av vannmangelen i landet.

– Vi behøver vann – ikke palass, var en av parolene til de rundt 8000 demonstrantene som onsdag i forrige uke inntok gatene i El Alto og La Paz.

Parolen har en direkte sammenheng med Evo Morales' presidentpalass, som for tiden er under bygging i La Paz.

– Evo har skylden. Han bruker bolivianernes penger på seg selv, istedenfor å satse på brønner og vannreservoarer, sier Juana Churquí til SVT og SR Sameradion.

Hun livnærer seg på å selge lokalt kunsthåndverk på det såkalte San Francisco-torget i La Paz, der protester har funnet sted.

Evo Morales, Jarle Jonassen og Egil Olli

PÅ SAMETINGET: I mai 2010 besøkte Bolivias president Evo Morales (t.v.) sametingsbygningen i Karasjok. Her med tidligere plenumsleder på Sametinget, Jarle Jonassen (NSR), og daværende sametingspresident Egil Olli (Ap).

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Verste tørke på over 20 år

Evo Morales har ifølge den svenske kringkasteren sammenlignet den bråe vannmangelen med et jordskjelv – som en overraskelse man ikke kunne forutse.

Presidenten peker på klimaendringer som hovedårsaken.

Vanligvis regner det adskillig mer på denne tiden av året. I år opplever Bolivia nå den verste tørken på 25 år.

Landets storbyer som La Paz, Sucre og Potosi er avhengig av smeltevann fra omkringliggende isbreer.

43 prosent av breene har imidlertid smeltet bort.

Vannkrise i Bolivia

FORSTADS-KILDEVANN: Sør for La Paz' sentrum, nær en statue av jomfru Maria, finnes en vannkilde hvor innbyggere med tilgang til bil, kan hente vann.

Foto: Lari Honkanen / Sameradion & SVT Sápmi

Avviser at presidenten har skylden

– Mange legger skylden på Evo Morales og hans tjenestemenn, men det blir feil. Det er «Herren» som straffer oss.

Dette sier den lokale innbyggeren Angel Arancivia til SVT og SR.

Han er av mange La Paz-innbyggere som den siste tiden hele tre ganger om dagen, har vært nødt å oppsøke naturkilden i utkanten av byen med bøtter og dunker.

Korte nyheter

 • Iskkus: Ruoŧabeale sámiin buorre dearvvašvuohta

  Badjel 70 proseantta ruoŧabeale sámiin oaivvildit ahte sis lea buorre dahje hui buorre dearvvašvuohta.

  Dan čájeha Ruoŧa vuosttaš našuvnnalaš álbmotdearvvašvuođa iskkus mii almmuhuvvui maŋŋebárgga, dieđiha SVT Sápmi.

  – Jus buohtastahttá eará álgoálbmogiin, de vedjet sámit ollu buoret, dadjá psykologa ja dutki Jon Petter Stoor.

  Iskkus čájeha ahte eanaš sámit vedjet buorebut sihke fysalaččat ja psyhkalaččat, vaikko sullii 20 proseantta sis leat vásihan vealaheami maŋimuš golbma mánu.

  Iskkus čájeha maid ahte:
  * Sámit leat veahá buoiddibut go earát
  * Sámiin lea eanet varra gorudiin go earáin
  * Measta duppalgeardde eanet sámiin lea ástmá go buohtastahttá eará álbmogiin
  * Sámiin leat eambbo allergiijat go earáin

  – Go lea sáhka fysalaš dearvvašvuođas, de manná veahá heajubut guvlui. Psyhkalaš dearvvašvuođas manná fas buori guvlui, dadjá Stoor.

 • Cuiggoda Kanáda olmmošvuoigatvuođaid dili

  Amnesty International cuiggoda Kanáda álgoálbmotvuoigatvuođaid dieđuid, go almmustahttá iežas ođđaseamos jahkásaš analysa olmmošvuoigatvuođaid dilis miehtá máilmmi.

  Raporttas, mii almmuhuvvui vuossárgga, vuorjašuvvá Nobel-ráfibálkkašumi vuoiti organisašuvdna dainna go álgoálbmogat Kanádas ain gillájit bággolonisteami, resursaávkkástallama vaikko eai leat mieđihan dasa, eahpedásseárvvu, vuogádatlaš vealaheami ja duolbmama stáhta eales.

  Dan čállá CBC News.

  Amnesty vuorjašuvvá earret eará, ja erenomážit das go Kanáda dahká Wet’suwet’en- miellahtuid vearredahkkiin, go eai dohkket Coastal Gaslink-bohcci, 14,5 miljárdda dollára árvosaš prošeakta mii sirdá luonddugássa Brihttalaš Columbia davvenuorta beale eksportarusttegii mii lea rittus, čállá CBC.

  CBC News ii leat fidnen kommentáraid Crown-Indigenous Relations ja Northern Affairs Canada ovddasvástideddjiiguin.

 • Bevilger penger til blant annet et nytt samisk dataspill

  Sametingsrådet har bevilget penger til disse tre språkutviklingstiltakene:

  * 300.000 kroner til oversettelse av Det gamle testamentet til lulesamisk

  * 300.000 kroner til oversettelse av dataspill til nordsamisk

  * 102.700 kroner til studiereise for studenter ved UiT Norges arktiske universitet.

  Det skriver Sametinget i en pressemelding.

  – De samiske språkene er ikke så synlige i samfunnet på digitale arenaer hvor barn og unge er. Det er viktig for språkenes fremtidige status at programmer, spill og applikasjoner er tilgjengelige på samiske språk. Derfor ønsker sametingsrådet å støtte slike prosjekter, sier medlem i sametingsrådet Mikkel Eskil Mikkelsen.