Stanser Belo Monte-utbyggingen

En føderal domstol i Brasil har nå beordret stans i byggingen av det omstridte vannkraftverket i Amazonas.

Belo Monte, demonstrasjon 20.08.2011

En kvinne som holder en plakat til støtte for Xingu-vassdraget under en demonstrasjon 20. august.

Foto: YASUYOSHI CHIBA / Afp

Barn bader i Xingu elva i Brasil.

Ved elvebredden av Xingu bor urfolket Kayapo. Men her vil også myndighetene bygge verdens tredje største vannkraftverk. Nå er byggingen stanset - foreløpig.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Domstolen begrunner stansen med at «hensynet til lokale fiskere må gå foran», skriver nyhetsbyrået AFP.

Norte Energia får dermed ikke gjøre noe som kan «forstyrre den naturlige vannføringen i elva Xingu og dermed ødelegge fiskebestandene og ramme lokale urfolksfiskere», kunngjorde dommer Carlos Eduardo Castro Martin i går.

Kraftselskapet må dermed stanse byggingen av den omstridte demningen Belo Monte i Xingu-vassdraget, som er det tradisjonelle leveområdet til Kayapo-folket .

– Urfolk blir ikke påvirket

Xingu-elva der Belo Monte-dammen skal bygges

Her vil Brasil lage verdens tredje største demning.

Foto: RICARDO MORAES / Reuters

Vannkraftprosjektet har vært et viktig element i Brasils satsing på økt kraftproduksjon innenlands, og demningen ville blitt verdens tredje største.

Kostnadene er beregnet til svimlende 11 milliarder amerikanske dollar.

Regeringen i Brasil argumenterer med at demningen er nødvendig for å møte landets økende energibehov og for å kunne få en sterkere økonomisk vekst, noe som vil heve levestandarden til brasilianerne.

Regjeringen har hele tiden sagt at de vil holde de miljømessige og sosiale konsekvensene av byggingen på et minimumsnivå, og har forsikret at de tradisjonelle bostedene til urfolk ikke vil bli påvirket av demningen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Belo Monte, demonstrasjon 20.08.2011

Det har vært massive protester fra urfolket. Her fra en demonstrasjon i Sao Paolo 20. august.

Foto: YASUYOSHI CHIBA / Afp

Tvinges vekk fra elva

Motstanderne av vannkraftprosjektet hevder at demningen vil ødelegge livsgrunnlaget til urbefolkningen langs elva. Flere titusener av mennesker vil bli tvunget til å flytte vekk fra sine tradisjonelle bosetningsområder som en direkte konsekvens av utbyggingen.

Urfolk i området har demonstrert og protestert kraftig mot planene om gigantanlegget i mange år, og gir ikke opp kampen om å bevare elva. Flere av stammelederne har uttalt at de er villige til å gå til krig mot regjeringen .

Arnold Schwarzenegger, Raoni og James Cameron

Arnold Schwarzenegger, urfolkshøvding Raoni og James Cameron.

Foto: Antonio Bonsorte / Afp

Det er motstand mot Belo Monte også i det internasjonale samfunnet. Både miljøaktivister og kjendiser har engasjert seg. Blant kjendisene som støtter urbefolkningen i Amazonas finner man store navn som Avatar-regissør James Cameron, rockeartist Sting, og skuespiller og politiker Arnold Schwarzenegger.

Også i det samiske samfunnet har man engasjert seg i saken.

Sametingspresident Egil Olli besøkte urfolket i Amazonas sammen med stortingspresident Dag Terje Andersen i fjor. Like etter lovte Olli å ta saken med til FNs permanente urfolksforum .

Gav klarsignal i sommer

I juni i år sa den brasilianske regjeringen et endelig ja til utbyggingen av Belo Monte. En lisens ble utformet og det ble påbegynt et arbeid med å rydde skog for å tilrettelegge for bygging.

Regjeringen hørte dermed ikke på den inter-amerikanske kommisjonen for menneskerettigheter (Inter-American Commission on Human Rights - IACHR) som i april i år ba landet om å stoppe prosessen.

Kommisjonen anmodet så regjeringen på det sterkeste om å beskytte urfolket langs Xingu-vassdraget, men til ingen nytte.