Slutter som statssekretær

Rigmor Aasrud ville ha fornyelse. Raimo Valle (Ap) slutter som statssekretær i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

En alvorlig statssekretær for samiske saker, Raimo Valle.

Raimo Valle

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Kongen har i statsråd i dag gitt Raimo Valle avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Rigmor Aasrud i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Raimo Valle har vært statssekretær siden 26. oktober 2007, i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Han har hatt et spesielt ansvar for same- og minoritetssaker.

Allerede før jul i fjor ble det spekulert i at Valle er på vei ut av regjeringen som statssekretær for samiske saker.

Ville ha fornyelse

Fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud

Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Foto: Johan B. Sættem

Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap) sier at hun ville ha en fornyelse. Raimo Valle har vært statssekretær i fem år.

– Det er ingen annen, tror jeg, gjennom tidene som har vært i politisk ledelse med ansvar for det samiske feltet så lenge som Raimo har vært. Han har påvirket feltet på en veldig positiv måte, lagt mye av premissene for den samepolitikken som regjeringen har i dag også er det slik at han er en av de statssekretærene som har vært med aller lengst og det er behov med jevne mellomromå fornye mannskapene våre. Derfor er det naturlig at vi har en avløsning også på Raimo, etter fem år, sier Aasrud til NRK Sápmi.

– Har vært en aktiv pådriver

Valle har vært sykmeldt en periode, og både parlamentarisk leder Aili Keskitalo i Norske Samers Riksforbund og Sametingets visepresident Laila Susanne Vars (Árja) har ment at samiske saker ikke har vært prioritert nok i den perioden Raimo Valle har vært sykmeldt.

– Raimo har hatt en sykdomsperiode, men har vært en veldig aktiv pådriver på de samepolitiske spørsmålene her i kontoret. Han har kanskje ikke reist like mye som før, men det er også ganske naturlig og går i noen perioder, sier Aasrud.

Aasrud legger vekt på den solide jobben Valle har gjort og den lidenskapen han har for å ta vare på samene og andre nasjonale minoriteter han har hatt ansvaret for.

Ny utnevnes om to uker

Aasrud er på jakt etter en ny statssekretær, som skal ha ansvaret for samiske saker. Det er 14 dager til neste statsråd, så Aasrud regner med at de da skal kunne presentere en ny statssekretær.

– Hvilke egenskaper er viktige når dere leter etter en ny statssekretær?

– Mange egenskaper er viktige, men selvsagt at man kan det samiske feltet og har kontaktfelt inn i de samiske miljøene.

Aasrud forteller at de går prosesser sammen med både partiet og statsministerens kontor når de finner nye statssekretærer.

– Den prosessen har vi selvsagt startet med, sier Aasrud.

– Beklagelig

Sametingspresident Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli

Foto: Scanpix/AFP

Sametingspresident Egil Olli synes det er beklagelig at Valle slutter som statssekretær.

– Jeg mener at han har gjort en veldig bra jobb. Han har hatt veldig god kunnskap om det samiske. Før han begynte som statssekretær var han i Troms fylkeskommune, hvor han hadde ansvar for samiske saker. Det er klart at med den kunnskapen har det vært bra å ha ham i det embetet.

– Må kjenne det samiske samfunn

Olli synes det er viktig å ha en statssekretær som har god og grundig kunnskap om det Sametinget jobber med.

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid og jeg vil takke for jobben han har gjort. Han har gjort en meget god jobb.

– Når en ny statssekretær for samiske saker skal utnevnes, hvilke forventninger har du til den personen?

– Den personen skal jo følge opp samiske saker og interesser, så jeg forventer at vedkommende har kunnskap om samepolitikken og at vedkommende kjenner det samiske samfunnet godt.