Her nedstemmes samiske interesser

Disse folktevalgte ønsker ikke å ta hensyn til reindrift i arealplanen sin.

Avstemming i Midtre Gauldal kommunestyre.

Her stemmes det om å fjerne omtale av reindrift og samiske interesser fra nytt planprogram i Midtre Gauldal kommune.

Foto: Stina Åshildsdatter Grolid / NRK

– Jeg synes det oppsiktsvekkende at de kan fatte ett slikt vedtak, sier Åhrén.

Sametingsråd Thomas Åhrén reagerer sterkt på Midtre Gauldal kommunes vedtak om å fjerne omtale av reindrift og samiske interesser fra nytt planprogram.

Nekter å si R for rein

Politikerne i Midtre Gauldal er redd for at bokstaven R skal snike seg inn.

LNFR - Landbruks-, Natur-, Frilufts formål og Reindrift.

Den siste bokstaven R for reindrift ble altså ikke vedtatt under kommunestyret.

– Det er en tilsnikelse å ta reindrift inn i kommuneplanen, sa Bjørn Hovstad (Sp).

Og til dette fikk Hovstad støtte under kommunestyret fra Bygdelista.

– Påståtte reinbeiter legger beslag på store areal. Opptil fem kilometer fra såkalte reinbeiter møter vi restriksjoner på for eksempel hyttebygging. Det er uhørt, sa Kjell Arne Vinsnesbakk (bygdelisten) til Trønderbladet.

– Uverdig og diskriminerende

Sametingsråd Thomas Åhrén sier at det merkelig at man kan stryke bort urfolks

Thomas Åhren

Sametingsråd Thomas Åhrén.

Foto: Pressebilde: Norske Samers Riksforbund

interesser gjennom noen enkle pennestrøk og benkeforslag basert på historiske fordommer.

– Slik kommunestyrets debatt er omtalt i lokalpressen, framstår den både uverdig og diskriminerende, sier Åhrén.

Sametingsrådet vil nå granske saken og vedtaket i kommunen, blant annet lovligheten i vedtaket som er gjort. Åhrén konstaterer også at heller ikke Sametingets planveileder ser ut til å være fulgt.

Åhrén understreker at plan- og bygningsloven de siste årene er skjerpet, nettopp for å ivareta urfolks interesser i offentlige planprosesser.

– Formålet med den etter hvert omfattende lovbeskyttelsen av samisk kultur og samisk reindrift, er jo nettopp å sikre samene mot vilkårlig politisk og juridisk behandling og diskriminering. Det kan virke som om de folkevalgte i Midtre Gauldal ikke har forstått rekkevidden av dette, avslutter Åhrén.