Pennestrøk skulle viske ut jøder og kvæner

Bergen Arbeiderparti ønsket å fjerne punktet om minoriteter i Aps partiprogram.

Marte Mjøs Persen

Leder i Bergen Ap Marte Mjøs Persen ønsket egentlig et større avsnitt om minoriteter i Aps partiprogram.

Foto: Johannes E. Kalvemo / NRK

Fra Aps partiprogram forslag:

«Mange nasjonale minoriteter har lang historisk tilknytning til Norge. Jøder, kvener/norskfinner, rom, romanifolket og skogfinner er nasjonale minoriteter. Arbeidetpartiet vil arbeide for at disse gruppene får videreutvikle sin identitet, kulturhistorie og sitt språk i Norge.»

Dette punktet hadde Bergen Ap forslått å fjerne fra partiprogrammet.

– Pennestrøk som fratar identitet

Med et pennestrøk kan man ikke ta fra jødene, kvænene, rom, romanifolket og skogfinnene sin identitet, mener Ronny Wilhelmsen fra Aps Sametingsgruppe, og synes med det forslaget til Bergen Ap var uakseptabelt.

– Det er faktisk det Bergen Ap prøver å gjøre, sier Wilhelmsen.

Trakk tilbake forslaget

Men da NRK konfronterte lederen for Bergen Ap, Marte Mjøs Persen, med dette forslaget så gjord hun en kuvending. Hun trakk hun det under intervjuet.

– Intensjonen til Bergen Ap var å erstatte det med et større avsnitt som handlet om dette, men også om flere sider ved norsk språk og kultur. Det er ikke kommet med i dette heftet, så derfor vil vi trekke det forslaget, sier Mjøs Persen.

Hør Wilhelmsen og Mjøs Persen nedenfor: