Pennestrøk skulle viske ut jøder og kvæner

Bergen Arbeiderparti ønsket å fjerne punktet om minoriteter i Aps partiprogram.

Marte Mjøs Persen

Leder i Bergen Ap Marte Mjøs Persen ønsket egentlig et større avsnitt om minoriteter i Aps partiprogram.

Foto: Johannes E. Kalvemo / NRK

Fra Aps partiprogram forslag:

«Mange nasjonale minoriteter har lang historisk tilknytning til Norge. Jøder, kvener/norskfinner, rom, romanifolket og skogfinner er nasjonale minoriteter. Arbeidetpartiet vil arbeide for at disse gruppene får videreutvikle sin identitet, kulturhistorie og sitt språk i Norge.»

Dette punktet hadde Bergen Ap forslått å fjerne fra partiprogrammet.

– Pennestrøk som fratar identitet

Med et pennestrøk kan man ikke ta fra jødene, kvænene, rom, romanifolket og skogfinnene sin identitet, mener Ronny Wilhelmsen fra Aps Sametingsgruppe, og synes med det forslaget til Bergen Ap var uakseptabelt.

– Det er faktisk det Bergen Ap prøver å gjøre, sier Wilhelmsen.

Trakk tilbake forslaget

Men da NRK konfronterte lederen for Bergen Ap, Marte Mjøs Persen, med dette forslaget så gjord hun en kuvending. Hun trakk hun det under intervjuet.

– Intensjonen til Bergen Ap var å erstatte det med et større avsnitt som handlet om dette, men også om flere sider ved norsk språk og kultur. Det er ikke kommet med i dette heftet, så derfor vil vi trekke det forslaget, sier Mjøs Persen.

Hør Wilhelmsen og Mjøs Persen nedenfor:

Korte nyheter

 • Rektorvirggáj Hábmerin fáladum

  Ingrid Kintel (33) Divtasvuonas Hábmerin la rektorvirgev fáladum Ájluovta skåvlån Hábmerin. Kintel la dálla åhpadiddjevirgen sæmmi skåvlån. Åvdutjis la giellaguovdátja jådediddjen Árranin barggam. Gålmås lidjin dán virggáj åhtsåm. Sån guhti l ájn virgen rektorin danna, Britt Karin Hansen, hæjtta dán máno maññegietjen, ja álggá virggáj sadjásasj rektorin Stangnes joarkkaskåvlån Hársttágin. Jus Kintel rektorvirgev válddá, de álggá nav ruvva gå la praktihkalattjat vejulasj.

  Ingrid Katrine Kintel er tilbudt stillingen som rektor ved Drag skole i Hamarøy kommune
  Foto: Privat
 • Govvačájáhus rahppon Oslos

  Oslos rahppui otne govvačájáhus «Árbi - Arv». Govaide leat čállon oanehaš cealkagat sámegillii mat leat jorgaluvvon dárogillii. Gieldda- ja guovlluministtar Bjørn Arild Gram ja sámediggepresideanta Silje Karine Muotka dat rabaiga čájáhusa otne. Mihttu čájáhusain lea čalmmustahttit sámegiela gávpogis ja čájáhus lea maid oassin sámi giellavahku čalmmustahttimis.

  Čájáhusas leat 12 gova mat ovdal leat čájehuvvon earret eará Álttás ja maiddái olggobealde Opera viesu Oslos. Dál leat govat lahka ođđa Munchmusea, báikkis mii gohčoduvvo Stasjonsallmenningen Bjørvikas.

  Fotoutstilling Árbi - Arv. Utstillingen er ved Munchmuseet i Bjørvika.
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Lær samisk ved Munchmuseet

  I forbindelse med markeringen av samisk språkuke ble fotoutstillingen «Árbi - Arv» åpnet i Oslo i dag. Det var kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) som stod for åpningen.

  Utstillingen består av 12 bilder fra Finnmark, med enkle samiske setninger og norsk oversettelse på. Gram og Muotka håper de inspirerer folk til å lære seg noen enkle samiske ord. Utstillingen er i Stasjonsallmenningen i Bjørvika, ikke langt fra Munchmuseet. Samisk språkuke markeres samtidig i Norge, Sverige og Finland.

  Silje Karine Muotka (NSR) og Bjørn Arild Gram (Sp).
  Foto: Mette Ballovara / NRK