Normal

Dette vil partiene gjøre i krets 4

Her er partienes programmer i Gáisi valgkrets.

Her er valgkretsen .

NRK oppdaterer listen etter hvert som partiene og listene publiserer sine valgprogram.

Aps valgprogram - krets 4

Frps valgprogram - krets 4

NSRs valgprogram - krets 4

Sps valgprogram - krets 4