Vuosttaš geardde sámegillii válgadigaštallan Gáivuonas

Golbma suohkanpolitihkkara serve vuosttaš geardde válgadigáštallamii sámegillii Gáivuonas. Sámedikki ovddeš várrepresideanta jáhkká dát dagahit ahte eanebut álget sámástit, ja dát lokte maid giellaárvvu suohkanis.

Vuosttáš gearddi digáštalle sámegillii

Gáivuona Guovddášbellodaga njealját evttohas, Idar Pedersen, Bargiidbellodaga goalmmát evttohas, Bjørn Inge Mo ja Risttálaš Álbmotbellodaga čihčet evttohus, Magne Monsen leat vuosttáš politihkarat geat leat digáštallan sámegillii válgagižžus.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Lei Guovddášbellodaga njealját evttohus, Idar Pedersen, Risttalaš Álbmotbellodaga čihččet evttohus, Magne Monsen ja Bargiidbellodaga goalmmát evttohus Bjørn Inge Mo geat digáštalle sámegillii NRK-Sámi válgagiččus mannan duorastaga.

Doaivu ávki servodahkii go politihkkarat sámástit

Risttalaš Álbmotbellodaga suohkanstivrraáirras, Magne Monsen lea vihtta áigodaga leamaš Gáivuona suohkanstivrras. Monsen lea váillahan beassat sámástit suohkanstivrra čoahkkimin. Gáivuona suohkanstivra lea oktii lágiduvvon guovtti gillii, 1990-logu loahpas.

Vuosttáš Sámedikki várrepresideanta, Mary Mikalsen Trollvik jáhkká ávkin servodahkii go politihkkarat dáinna lágiin digaštallet sámegillii, go Gáivuonas eai gávdno šat arenat gos sáhttá sámástit.

Árvalan ahte sámegiella ja kvenagiella šaddá bákkolaš giellán vuođđoskuvllas oba Davvi Norggas

Gáivuona sátnejođiheaddji, Bjørn Inge Mo mielas galggašii sámegiella ja kvenagiella šaddat bákkolaš giellan vuođđoskuvllas oba Davvi Norggas. Mo dadjá ahte lea máŋga jagi árvalan dán eiseválddiide, muhto ii loga gullán maidege.

Mary Mikalsen Trollvik

Mary Mikalsen Trollvik jáhkká buoret beroštumi sámegielas go sin politihkarat geavahivčče eanet sámegiela čoahkkimin, muhto ii mieđit gal ahte sámegiella šaddá bákkolaččan vuođđoskuvllas.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Mary Mikalsen Trollvik mielas ii leat buorre vuohki bágget mánáid oahppat giela, lea buoret ahte mánát ja vánhemat besset ieža válljet oahppat sámegiela. Mikalsen Trollvik ballá maid šaddat garrá vuosteháhku jus sámegiella šaddá bákkolaš fágan skuvllas.

Gula Mary Mikalsen Trollvik čilgemin mo ovddidit sámegiela Gáivuonas:

Vuosttáš Sámedikki várrepresideanta, Mary Mikalsen Trollvik