Valg-info på lulesamisk

Nordland fylkeskommune gir i år ut sin valgbrosjyre om fylkestingsvalget på norsk og samisk. 

Samisk valginfo i Nordland

Fylkeskommunens valgbrosjyre om fylkestingsvalget er sendt i posten til alle husstander i Nordland fylke.

- Alle husstander i Tysfjord kommune har i tillegg fått den samiske versjonen av valgbrosjyren, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

Fylkesbibliotekene har brosjyren på både norsk og samisk tilgjengelig for sine besøkende.

Samisk språkområde

Tysfjord kommunes inntreden i forvaltningsområde for samisk språk 1. januar 2006 har medført at også fylkeskommunen har forpliktelser i forhold til samelovens språkregler.

At årets valgbrosjyre om fylkestingsvalget nå også utgis på lulesamisk er et av flere tiltak Nordland fylkeskommune har for å imøtekomme disse forpliktelsene.

Valget i Nordland